חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

קורס הנהלת חשבונות לבעלי לב חלש

8. אפשר להפיק את החשבונית בעוד שבועיים???

 

 

קורס הנהלת חשבונות לבעלי לב חלש - 

שלום [[שם]]:

אנו שמחים לשלוח לך את השיעור השבועי בקורס.

בברכה,
דרור סדן, מנכ"ל
dror@caspit.biz

מה המועד להפקת חשבונית מס?

כן! לפי חוק מע"מ אפשר להפיק את חשבונית המס עד 14 ימים מיום החיוב בתשלום מע"מ

ומתי הוא יום החיוב במס?

עבור מי שמוכר מוצרים של ממש (מכונה בשפה הרישמית "טובין") זהו יום מסירת המוצר 
אם מדובר במוצר שנמסר בחלקים, לדוגמה: מטבח שהותקן בחלקים, או ריהוט שנשלח כל פעם בנפרד, אז יש להפיק חשבונית מס על כל חלק שנמכר:
" במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים - חל החיוב על כל חלק שנמכר."

מי שמוכר שירותים זכה בהטבה:

ביום 1/4/2012 פורסם סוף סוף תיקון 42 לחוק המע"מ, שהוא החוק שמחייב אותנו לגבות מע"מ ולהפיק חשבוניות מס.

לפי שמו ברור שזהו לא התיקון הראשון, אלא התיקון ה-42. כלומר, מטליאים את החוק לעיתים קרובות, אבל בדרך כלל בנושאים שרחוקים מעולמו של בעל העסק הקטן (לדוגמה, תיקון 23 עסק במתחמי פינוי בינוי, כמה מאיתנו מפנים ובונים? ).

אלא שהפעם התיקון רלוונטי מאד לרובנו. בקצרה:

אם אתה נותן שירות (רק שירות, ולא מוכר סחורה של ממש, "טובין") אפשר לדחות את הפקת חשבונית המס (למעשה חש/קבלה) עד שבועיים אחרי קבלת התשלום.

אם מדובר בעסקה בתשלומים, אפשר להפיק חשבונית מס (למעשה חש/קבלה) רק על התשלום שהתקבל (ולא על כל העסקה).

בנוסף, לקונה אין זכות לדרוש חשבונית מס לפני שהוא שילם עבור השירות.

אפשר לשלוח לו חשבונית עסקה, או סתם מכתב שדורש את התשלום.

זהו. אבל מי שרוצה להעמיק, מוזמן להישאר איתנו.

בכדי להסביר את המשמעות נלך דוקא מהסוף להתחלה (בסוגריים קטנים כתומים ציינתי את מספר הסעיף בחוק למי שזה מעניין אותו):

ידוע לכל שאת המע"מ משלמים לפי סכום חשבוניות המס (וכמובן גם חש/קבלה, ומפחיתים את חשבוניות הזיכוי. מכאן והלאה אני אתייחס רק לחשבונית מס כמייצגת את כל המסמכים האלה) שהפקנו.

כלומר, היינו רוצים לדחות את הפקת החשבונית מאוחר ככל האפשר.

אלא שאת חשבונית המס חובה להפיק עד 14 ימים מ-"מועד החיוב במס" (46 (א)).

המועד הזה הוא מאד מאד חשוב.

מדוע?

משום שכפי שכתבתי, הפקת חשבונית מס גוררת אוטומטית תשלום של המע"מ בחודש (או חודשיים) שלאחריה, גם אם התשלום לא התקבל. זו זו הבעיה של העוסקים הקטנים: החיוב בתשלום המס כשהתשלום מגיע (אם הוא מגיע בכלל) בשוטף+60, 90, 120 ...

לפי מה נקבע מועד החיוב במס?

עבור מי שמוכר סחורה של ממש (סתם דוגמאות: ארונות, חומרי ניקוי, עוגות, ... בלשון הרישמית "טובין") המועד הוא יום מסירת הסחורה לקונה (22). כך זה היה לפני התיקון לחוק וכך זה נשאר. דהינו הוא נשאר עם הצרות שהיו לו.

החידוש הוא לגבי מי שנותן שירות:

לפני התיקון, מועד החיוב במס היה מועד מתן השירות (באסה ...),

אבל לאחר התיקון המועד הוא יום קבלת התשלום, ורק על החלק שהתקבל (24). כלומר אם מדובר בתשלומים, אז החובה היא להפיק חשבונית מס רק על התשלום שהתקבל, ולא על כל העיסקה.

אבל מה עושים אם הקונה דורש חשבונית מס לפני התשלום?

לפני לתיקון 42, אכן הייתה לקונה הזכות לדרוש חשבונית מס מייד לאחר ביצוע העסקה (=מתן השירות).

לאחר התיקון אין לו יותר זכות כזו (47 א1). זה מסיר מכשול גדול משום שגופים גדולים (עיריות, חברות גדולות) פשוט סירבו לשלם לספקים הקטנים (=אנחנו) ללא חשבונית מס. מעתה, דרישה כזו, אסורה לפי חוק.

אם כך, כיצד נדרוש את התשלום?

אני מניח שכל גוף גדול יוציא הנחיה לספקים שלו. לדעתי, אפשר פשוט לשלוח מייל, או מכתב, אבל כנראה שהדרך המסודרת לדרוש את התשלום היא להפיק חשבונית עסקה (45). מצד אחד זה מספק לקונה מסמך שדומה לחשבונית (עם הפירוט של השירות, העלות וכו'), ומצד שני המסמך נרשם בכספית, נכנס ליתרת הלקוחות ומאפשר מעקב אחרי התשלום.

אם נדקדק, למעשה יש חובה להפיק חשבונית עסקה. החובה הזו הייתה קיימת גם קודם (לפני התיקון), אבל מרבים העסקים העדיפו (או נאלצו) להפיק חשבונית מס ולא חשבונית עסקה (47). מעתה, זה כנראה יהיה המסמך הראשי לדרישת תשלום, וחש/הקבלה תופק רק לאחר קבלת התשלום.

לידע כללי, שיטה כזו (של הפקת חשבונית מס רק לאחר קבלת התשלום), מכונה בלשון רואי החשבון "בסיס מזומן". השיטה של הפקת חשבונית מס מייד לאחר מתן השירות מכונה "בסיס מצטבר". כלומר, בלשון טכנית: תיקון 42 מאפשר לבעלי עסקים קטנים הנותנים שירותים, לעבור משיטת בסיס מצטבר לשיטת בסיס מזומן.

 אם אתה בוחר לדחות את הפקת חשבונית המס למועד התשלום, חשוב לשים לב לחובה לנהל פנקס הזמנות. מהיכן באה חובה זו? מסעיף 17 לתקנות ניהול ספרים:

מועד עריכת התעוד
17.
(א) תעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, אולם
(1) לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי שהחשבונית תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;
(2) לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

...

דהינו, ניתן לדחות את הפקת החשבונית לפי מה המפורט בחוק המע"מ (=למועד קבלת התשלום), אך ורק אם מנהלים ספר הזמנות.

מה זה ספר הזמנות?

התקנות מפרטות כך:

ספר הזמנות
.15
(א) ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.
­ (ב) בספר ההזמנות יירשמו
(1) מספר סידורי של ההזמנה;
(2) תאריך קבלת ההזמנה;
(3) שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום -- אין חובה לציינו ­ ;
(4) תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התעוד שבו נכלל התיאור האמור.

פרשנות (שלי ... -- דרור):

זהו ספר "כרוך" (כלומר, זה לא יכול להיות קובץ אקסל, אאוטלוק, או דפדפת ללא מספור, אלא חייב להיות פנקס כרוך שבו הדפים מוספרו מראש) שבו מפרטים כל הזמנה או מפנים לפירוט אחר (כמו חוזה, או מסמך וורד)

אז מה עושים?

מי שלא רוצה לנהל הזמנות שילא ידחה את ההפקה של חשבוניות מס, אלא יפיק אותן תוך 14 יום מיום מתן השירות.

מי שכן רוצה לדחות, יכול פשוט להשתמש בפנקס ההזמנות בכספית. דרך אגב, גם ללא החובה שמטילות התקנות, זה רעיון טוב להפיק הזמנת עבודה ולהחתים את הלקוח. זה יוצר קשר חוזי מחייב בינכם לבינו. ועל כך בשיעור נפרד.

 

המיסים באנגליה במאה ה-14

כמו שראינו בתקופת התנ"ך, גם בימי הביניים המיסים היו של עובדים. אך ניתנה גם האפשרות להחליף את העובדים בכסף. בספר "ראי רחוק" של ברברה טוכמן (הוצ' דביר), מסופר שבשנת 1345 הסמיך הפרלמנט האנגלי את המלך לדרוש מכל בעל קרקע לשרת בעצמו בצבא, או להמציא מחליף או סכום כסף הדרוש לגיוסו של חייל לוחם.

כך נראה החישוב:

אדם שהכנסתו מאדמתו או מדמי השכירות שהוא מקבל עבורה מגיעה לסך 5 לירות, חייב להעמיד קשת על ציודו, ואילו מי שהכנסתו גדולה מ-25 לירות חויב באספקת לוחם על ציודו המלא, כלומר אביר או נושא כלים....

 
<< חזרה לרשימת השיעורים של הקורס

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325