התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

שאלות נפוצות

127. כיצד להזין מע"מ מרשומון יבוא?

אני מיבא מוצרים מחו"ל. ישנם מקרים שבהם המע"מ שחושב על-ידי המכס שונה מ 16% מערך המוצר. כיצד להזין את המע"מ שחישב המכס?

תשובה
הזן את ההוצאה כך. אתה יכול להשתמש בכל סיווג שנראה לך, רק חשוב שהוא יהיה סיווג שנכלל בדו"ח מע"מ

הזנת מע


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לשאלות נפוצות