התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

שאלות נפוצות

57. רואה החשבון שלי ביקש ממני דו"ח כרטסת. כיצד מפיקים אותו?

דו"ח כרטסת הוא דו"ח המפרט את כל התנועות במערכת, מקובצות לפי סוגי התנועה.
בכספית יש אפשרות להפקת שני דו"חות כרטסת:
1. דו"ח מקובץ לפי סוג התנועה -- בכדי להפיק דו"ח כרטסת לפי סוג התנועה הכנס למסך "יומן תנועות" ולחץ על כפתור . הדו"ח ישלח למדפסת.
הדו"ח בנוי מרשימת כל התנועות שבטווח התאריכים שציינת, התנועות מקובצות לפי הסיווג (לדוגמה, 301-החזקת משרד). בכל סיווג התנועות מקובצות לפי סוג התנועה (חשבונית, חשבונית זיכוי, קבלה ,וכו').
2. דו"ח מקובץ לפי שם הלקוח - בכדי להפיק דו"ח כרטסת לפי שם הלקוח הכנס למסך "לקוחות וספקים" ולחץ על כפתור


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לשאלות נפוצות