התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

1000. העברת נתונים מחיש קל לכספית

הורד את האפליקציה להעברת הנתונים מחיש קל לכספית מהאתר שלנו: http://www.caspit.biz/install/h2c.exe
הרץ את ההתקנה.
ההתקנה בודקת מה מותקן במחשב ואם יש צורך נתקין אקסס 2010, את כספית, ותוכנה המאפשרת גישה לנתונים של חיש-קל.

האפליקציה שלפניך מעבירה את הנתונים שלך מתוכנת חיש קל לתוכנת כספית.

בכדי שהאפליקציה תוכל לעבוד באופן תקין יש לוודא:.
1. יש על המחשב התקנה של כספית. הערה חשובה: האפליקציה עובדת עם גרסת כספית 3.296 ומעלה. היא לא תעבוד עם גרסאות מוקדמות יותר של כספית.
מספר הגרסה של כספית מוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך הראשי של כספית.
2. וודא שתוכנת חיש קל אינה עובדת.
3. סגור גם את כספית.

שלבים בהפעלת האפליקציה:

1. וודא שהאפליקציה זיהתה נכון את התיקיה שבה מותקנת תוכנת חיש קל. בדרך כלל זו התיקיה c:\HishKal.

2. האפליקציה תציג רשימה של קבצי הנתונים שבתיקיה. אם יש לך חברה אחת בחיש קל יהיה ברשימה קובץ אחד, אם יש לך שתי חברות, יהיו ברשימה שני קבצים וכו'.

3. אם הזנת הוצאות לחיש קל פתח את מסך מיפוי הסיווגים וודא שהסיווגים של חיש קל מתאימים לסיווגים של כספית. תקן לפי הצורך.

4. האם השתמשת בחיש קל להפקת מסמכים של משרד עורכי-דין? אם כן, סמן כן משמאל. המידע דרוש לנו בכדי ליבא נכון את הנתונים שלך לכספית ובכדי להפיק לך רישיון לכספית עבור עורכי דין.

5. וודא שהאפליקציה זיהתה נכון את התיקיה שבה מותקנת כספית.
בדרך כלל כספית מותקנת בתיקיה c:\caspit\caspit32.accde

6. לחץ על הכפתור "העבר נתונים לכספית".

7. האפליקציה תעביר את הנתונים. היא תציג את ההתקדמות שלה בשדה סטטוס של התהליך ובתחתית המסך בסטטוס באר של אקסס.
הזמנים המוצגים בסטטוס ההתקדמות הם מקורבים. אם יש לך אלפי מסמכים ההתקדמות יכולה להיות איטית מאד. נא חכה בסבלנות.

8. לאחר סיום התהליך תוצג הודעה על סיומו, הקלק על OK, האפליקציה תפתח את כספית. תוכל לראות איזה נתונים הועברו לכספית במסך הסטטוס של האפליקציה.

הפעלה של כספית לאחר העברת הנתונים

1. וודא שהנתונים שלך עברו על-ידי שתכנס למסך לקוחות וספקים, מסך רשימת תנועות ולפנקסים השונים.
2. אם מוצג לך בכניסה מסך של הפקת חשבוניות מתשלומים דחויים זה משום ש-
א. לא קישרת בין חשבוניות לקבלות בחיש קל ולכן כספית לא יודעת לאיזה קבלות יש חשבוניות ולאילו לא.
או
ב. יש קבלות "פתוחות" שאין להן חשבוניות וצריך להפיק להן חשבוניות.

אם אתה רוצה ליישר קו, אתה יכול לסמן את כל שורות הקבלה בעזרת ה-X שבראש העמודה [], וללחוץ על הכפתור הסר מהרשימה.
שם לב, שבמקרה זה תצטרך לזכור בעצמך לאיזה קבלות צריך להפיק חשבוניות.

יבוא של מסמכים לכספית

כל המסמכים מיובאים עם סטטוס "הודפס", כך שלא ניתן לשנות אותם בכספית. המטרה היא למנוע מצב שבו מדפיסים "מקור" הן מחיש-קל והן מכספית.

יבוא של חשבוניות לכספית

חשבוניות שאין בהם פריטים פטורים ממע"מ מיובאות כחשבוניות רגילות. חשבוניות שיש בהן פריטים ללא מע"מ מיובאות כחשבוניות מעורבות. בחיש קל ניתן לתת הנחה גם אם החשבונית היא מעורבת, כלומר מכילה פריטים שיש עליהם מע"מ ופריטים שפטורים ממע"מ. בכספית לא ניתן לתת הנחה בחשבונית מעורבת, לכן ההנחה מיובאת לכספית בתור שורה בחשבונית. שם לב שחיש קל מתחכמת ומפצלת את ההנחה בין הפריטים שיש עליהם מע"מ לפריטים שאין עליהם מע"מ. החלוקה נעשית באופן יחסי לסכום הפריטים. הנה דוגמה שאני מקווה שמבהירה את העניין: ההנחה בסך 100 ₪ חולקה בחיש קל כך: 1/3 מהפריטים שיש עליהם מע"מ ו-2/3 מהפריטים שפטורי ממע"מ. לכן יש בכספית שתי שורות הנחה.

יצירת עסקים בכספית

האפליקציה בודקת את העסקים בכספית. אם מספר העוסק מורשה של העסק הוא 123456789 הרי שמדובר בדמו, ואז האפליקציה תדרוס אותו. אם מספר העוסק מורשה שונה מ-12345678 האפליקציה תדלג על העסק ותיצור עסק חדש, שאליו היא תייבא את הנתונים של חיש קל.

שגיאות אפשריות ופיתרונות

בעיהפיתרון
אין התקנה של חיש קל על המחשבהתקן את חיש קל, טען את הנתונים לחיש קל ונסה שוב.
אין התקנה של כספית על המחשבהתקן את כספית 3.2 מכאן:  http://www.caspit.biz/download.aspx
יש התקנה של כספית, אבל גרסה 3.1 ולא גרסה 3.2 בצע גיבוי, שדרג לגרסה החדשה ושחזר את הגיבוי שלך

אינפורמציה טכנית

1. הזיהוי של התקנה של חיש קל - מתוך הרג'יסטרי וזיהוי התיקיה
c:\HishKal.

2. הזיהוי של התקנה של כספית - מתוך הרג'יסטרי
HKLM "SOFTWARE\Caspit" "Version"

3. הזיהוי של הגרסה של כספית והגרסה שלה - מתוך הרגיסטרי
HKLM "SOFTWARE\Caspit" "Version"

4. הזיהוי של התקנה של Firebird ODBC - מתוך הרג'יסטרי
HKLM SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Firebird ODBC Driver_is1
HKLM SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Firebird/InterBase® driver
HKLM "SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers"


עודכן או נוסף בגרסה: 3.296<< חזרה לעזרה של כספית