התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

1010. מיפוי של סיווגי תנועות

האפליקציה מעבירה את ההוצאות שישנן בבסיס הנתונים של חיש קל לכספית. מטבע הדברים יש צורך למפות את סיווג התנועה בחיש קל לסיווג התנועה בכספית. כלומר, רצוי שהוצאה הסיווג שלה בחיש קל היה הוצאות רכב תועתק לכספית עם הסיווג המתאים בכספית.

לצורך זה עליך לעבור על הטבלה שבטופס ולוודא שהמיפוי  שמוצג בה הוא נכון. בשלב זה של העבודה (אין עדיין נתונים בכספית), אין אפשרות ליצור סיווגי הוצאות חדשים בכספית. לכן תוכל להשתמש רק בסיווגים הסטנדרטיים שקיימים בכספית. אם יש לך צורך בסיווגים נוספים, תוכל להוסיף אותם לאחר שתתחיל להשתמש בכספית.

מה קורה אם חלק מהסיווגים נמחקו בחיש קל?

אם מחקת חלק מהסיווגים של התנועות בחיש קל אז המסך יציג שדה ריק (כמו בתמונה הבאה). אל תשנה המיפוי של הסיווגים האלה.

סיווגים בחיש קל שאינם סיווגים סטנדרטיים

סיווגים שלא קיימים בחיש קל באופן סטנדרטי, אלא שהוספת בעצמך ימופו לסיווג "סל": 310-הוצאות כלליות. לא ניתן למפות את הסיווגים האלה לסיווג אחר בכספית.

דוגמה

הנה דוגמה להעתקת הוצאות מחיש קל לכספית. ניתן לראות כיצד הסיווג רכב-דלק (סיווג שלא קיים בחיש קל באופן סטנדרטי אלא הוגדר על-ידי המשתמש) מופה לסיווג 308-דלק לרכב והסיווג קבלני משנה מופה לסיווג 338-תשלומים לקבלני משנה:


עודכן או נוסף בגרסה: 1.6<< חזרה לעזרה של כספית