התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

366. חשבונית/זיכוי

חשבונית זיכוי עבור חוב אבוד


מקרה נפוץ של הפקת חשבונית זיכוי הוא עבור חוב "אבוד". ברור שבמקרה שבו הלקוח לא שלם את התמורה לשירות או לסחורה שסיפקנו לו, אנחנו רוצים להקטין את ההפסד ככל שניתן ולכל הפחות לקבל חזרה את המע"מ ששילמנו בחשבונית שהוצאנו לו.


לשימחתינו, החל מחודש 4/2012 יכולים רובינו לדחות את הפקת חשבונית המס למועד התשלום בפועל, לכן הצורך של הפקת חשבונית זיכוי עבור חוב אבוד יקטן מאד.


האינטואציה שלנו היא שחוב הופך לחוב אבוד כאשר אבד הסיכוי הסביר לגבות את התשלום מהלקוח. האינטואיציה היא נכונה, אבל לא מספיקה. רשות המיסים הוציאה הנחיה שבה היא פירטה את השלבים שיש לעבור בכדי שהיא מצידה תסכים להכיר בחוב כחוב אבוד.
הנה לינק להנחיות של מע"מ להכרה בחוב אבוד. בקצרה:

  • אין די בכך שאנחנו השתכנענו שלא נוכל לגבות את החוב.

  • אין די גם בהודעה של החייב שלא יוכל לשלם את החוב (או שהוא מסרב לשלם את החוב).

  • מיקרים קלים יחסית להכרה בחוב כחוב אבוד - החייב נפטר או עזב את הארץ ואין לו נכסים בישראל

  • אחרת, יש צורך לפנות להוצאה לפועל.

  • אם מדובר בחוב "קטן", אזי ניתן לפנות למשרד מע"מ ולקבל מהם הכרה בחוב כחוב אבוד. כלומר, לנו אין זכות להחליט על החוב כחוב אבוד, אלא חייבים לקבל הסכמה של מע"מ.

  • יש לחכות לכל הפחות 6 חודשים, אבל לא יותר מ-3 שנים.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית