התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

390. הזנת הכנסות

המסך מיועד לקליטה של חשבוניות וקבלות ידניות. כלומר חשבוניות וקבלות שכתבת בפנקס ידני ונתת ללקוחות, ויש לך צורך לשקף אותם בכספית.
לדוגמה, בכדי שההכנסות האלה יכנסו לדו"ח מע"מ ולדו"ח מקדמות מס, ובכדי שיתרת הלקוח תשקף גם את החשבוניות הידניות.

שימוש משני הוא קליטה של מסמכים מתוכנה זרה. לדוגמה, יבוא של חשבוניות מתוכנת הנהלת חשבונות אחרת.

הזן את פרטי החשבונית:
תאריך, שם הלקוח, סיווג התנועה שלה (דומה לסיווג התנועה של חשבונית שיצרת בכספית), אסמכתא -- מספר החשבונית בפנקס הידני, הסכום כולל מע"מ (כספית תחלץ את המעמ, ואת הסכום לפני מע"מ), פרטים - תיאור קצר של תוכן החשבונית.

עבור קבלות:
הזן פרטים דומים, אבל בחר בסיווג תנועה "קבלה", והזן את אמצעי התשלום בשדה המתאים.

עבור חש/קבלה הזן שתי שורות: אחרת לחלק החשבונית ואחת לחלק הקבלה.

--------------------
יבוא מאקסל

אתה יכול ליבוא נתונים מקובץ אקסל (כלומר קובץ xslx). מבנה העמודות בקובץ צריך להיות כך (סדר העמודות חשוב!):

-- תאריך המסמך

-- אסמכתא - מספר המסמך בפנקס

-- סוג המסמך -1 = חשבונית מס, 2 = קבלה, 3 = חש/זיכוי, 4 = קבלה לתרומה (מיועד לעמותות)
הערה: במקרה של חש/זיכוי הסכומים באקסל צריכים להיות חיוביים וכספית תהפוך אותם לשליליים.

-- שם הלקוח - כספית תחפש לקוח בשם זה. אם הלקוח לא קיים אז כספית תוסיף לקוח למאגר הלקוחות.

-- מספר עוסק מורשה של הלקוח

-- פרטי המסמך

-- סכום כולל מע"מ (או סכום התשלום בקבלה)

-- סכום לפני מעמ (או סכום לאחר ניכוי במקור לקבלה)

-- סכום המע"מ (או סכום הניכוי במקור). שם לב, בכדי לאפשר לך גמישות כספית אינה בודקת שהסכומים מתאימים (אין בדיקה שבמעמ חושב נכון ושהסכום לפני מעמ + במעמ = לסכום כולל מעמ). לכן בדוק את הנתונים שלך היטב.

כספית מתחילה ליבא משורה 2 כך שתוכל לשם כותרות לעמודות בשורה 1.

כספית אינה בודקת האם המסמכים כבר יובאו קודם לכן.
כלומר, אם תיבא קובץ זהה מספר פעמים יהיו לך במאגר נתונים כפולים!

הנה קישור לקובץ לדוגמה.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.697<< חזרה לעזרה של כספית