התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

420. גביה מלקוחות

מסך גביה למקוחות מכיל ארבעה דוחות. הדוחות נותנים לך תמונה מקיפה של מצב התשלומים בעסק:

שם הדו"ח תיאור הדו"ח
יתרות לגביה מלקוחות רשימה של הלקוחות שיש להם יתרה לגביה גדולה מ-2 ש"ח.
היתרה לגביה מההלקוח מחושבת כפי שמסובר בהמשך.

הדו"ח יכול לכלול חש/עסקה או לא לכלול חש/עסקה לפי בחירתך.

מאחר שהדו"ח משתנה לפי הסגירה של מסמכים הוא לא תמיד זהה לדו"ח יתרת לקוחות החשבונאי.
דו"ח יתרת לקוחות יתרת לקוחות חשבונאית היסטורית מבוססת על חשבוניות, חש/קבלה, חש/זיכוי, קבלות, והחזרים כספיים.
זהו הדו"ח שמקובל לצרף לדוחות השנתיים.
חשבוניות שלא שולמו רשימה של חשבוניות עסקה, של חשבוניות מס, ושל חשבוניות ידניות שלא שולמו עדיין.
גיול חשבוניות מס פרישה של חשבוניות המס שלא שולמו על ציר הזמן לפי תאריך התשלום המיועד שלהן

יתרות לגביה מקוחות

הדו"ח מציג רשימה של לקוחות שיש להם יתרה לגביה גדולה מ-2 ש"ח. יתרת הלקוח מחושבת כך:

יתרת הפתיחה של הלקוח

אם בחרת לכלול חש/עסקה,
ועוד סכום חשבוניות העסקה --
לכל חשבונית עסקה מחשבים את הסכום האפקטיבי שלה.
הסכום האפקטיבי של חש/עסקה הוא סכום החשבונית עסקה פחות סכום חשבוניות המס (או חש/קבלה) שהופקו כנגדה. לדוגמה:
בתאריך 1/8/2011 הופקה חשבונית עסקה מספר 50001 על סך 4,000 ש"ח. הסכום האפקטיבי שלה הוא 4,000 ש"ח.
בתאריך 2/8/2011 התקבל תשלום בשיק על סל 3,000 ש"ח. הופקה חש/קבלה מספר 20001 כנגד חש/עסקה 50001. הסכום האפקטיבי של חש/עסקה 50001 הוא רק 1,000 ש"ח (שזו היתרה לתשלום).

פחות סכום חשבוניות מס וחש/קבלה

ועוד סכום חש/זיכוי

ועוד סכום הקבלות

פחות סכום ההחזרים

מסמכים שסומנו "סגור" לא נכללים בחישוב יתרת הלקוח! -- ראה הסבר על המשמעות בהמשך

ניתן לפלטר את הדו"ח באופן הבא:

התאריך של המסמכים שיכנסו לחישוב.

שם הלקוח.

האם לכלול בו חש/עסקה או לא.

דו"ח יתרת לקוחות

זהו דו"ח יתרת לקוחות חשבונאי שמציג בפשטות את יתרת הלקוח ליום הנתון. היתרה מחושבת כך:

יתרת פתיחה

ועוד סכום הקבלות

פחות סכום ההחזרים

פחות סכום חשבוניות מס וחש/קבלה

ועוד סכום חש/זיכוי

מה ההבדל בין דו"ח יתרות לגביה מלקוחות לבין דו"ח יתרת לקוחות?

הנה דוגמה להבדל בין הדוחות:

נניח שחשבונית בסך 1000 ש"ח כולל מע"מ הופקה ביום 31/12/2013 והקבלה ביום 1/1/2014.
בעת הפקת קבלה לחשבונית כספית סוגרת אוטומטית את הזוג: את החשבונית ואת הקבלה.

ביום 10/8/2014 המשתמש ביקש להציג את הדוחות השונים. הנה מה שכספית תציג:

תאריך הסינון יתרות לגביה מלקוחות (כפי שמוצג ביום 10/8/2014) דו"ח יתרת לקוחות (כפי שמוצג ביום 10/8/2014)
31/12/2014 0 -1000 ש"ח
1/1/2014 0 0

חשבוניות שלא שולמו

המסך מציג חשבוניות מס (של כספית), חשבוניות עסקה וחשבוניות ידניות שלא שולמו

לכל מסמך מוצגים שני סכומים: סכום המסמך עצמו (הסה"כ של החשבונית) והסכום האפקטיבי של המסמך.

ניתן לפלטר את המסמכים לפי האם הם באיחור, ולפי תאריך הפקת המסמך.

הגדרה של מסמך באיחור:

חשבונית מס או חשבונית עסקה - לפי תאריך התשלום שצוין במסמך. אם התאריך ריק אז המסמך תמיד באיחור.

לגבי חשבוניות ידניות - אין להן תאריך תשלום, לכן הן תמיד באיחור.

הגדרה של מסמך שלא שולם:

מסמך סגור -- תמיד יהיה מסמך משולם. לדוגמה, עבור חשבונית מס, החשבונית תחשב למשולמת ללא קשר האם הקבלה שקשורה אליה מתאימה בסכום

חשבוניות ידניות - אתה יכול לסגור או לפתוח חשבוניות ידניות ממסך הכנסות-מאגר קבוע, וגם בכרטיס לקוח, לשונית תנועות.

חשבונית מס - סכום הקבלות שקשורות לחשבונית (=רשומות בשדה קבלות בפנקס חשבוניות מס) שונה מסכום החשבונית.

חשבונית עסקה - הסכום האפקטיבי (ראה הסבר לעיל לאופן החישוב של הסכום האפקטיבי) שונה מ-0.

חשוב לדעת! כספית גם מזהה חשבוניות/עסקה נוספות שקשורות לחשבונית מס (או לחשבונית/קבלה) ומוסיפה אותן לסכום.

הנה דוגמה:

הופקו שתי חשבוניות עסקה: 50003 ו-50004. הופקה להן חשבונית מס משותפת מספר 10026. סכום חש/העסקה הוא 8,222.56 ₪, אבל סכום החש/מס הוא רק 5,072 ₪. כלומר יש הפרש של 3,150.56 ₪.

שתי חשבוניות עסקה שקשורת לחשבונית מס אחת

במקרה זה כספית תבחר את אחת החשבוניות עסקה ותגדיר אותה בתור חשבונית שלא שולמה.

חשבוניות שלא שולמו

פעולות במסך:

אתה יכול לפלטר לפי חשבוניות באיחור כן/לא ולפי תאריך המסמך.

אתה יכול לעדכן את ההערות (שלא מוצגות ללקוח) ולרשום שם תיעוד של מאמצי הגביה.

אתה יכול להציג את דוח יתרת לקוח ליום

דוגמה למסך

חשבוניות שלא שולמו

הסכום האפקטיבי של החשבונית שסומנה באדום שונה מסכום החשבונית משום שהופקה לה קבלה, אבל סכום הקבלה שונה מסכום החשבונית, כפי שניתן לראות בצילום המסך הבא:

חשבוניות שלא שולמו

גיול חשבוניות

המסך מאפשר לך לראות בקלות את החשבוניות שיש איחור בתשלום שלהן, כשהן מחולקות לקבוצות לפי מספר ימי האיחור בתשלום.

המסך מציג את החשבוניות הבאות:

  • רק חשבוניות מס שהופקו בכספית (ולא כולל חשבוניות שהוכנסו ידנית דרך הזנת הכנסות).
  • שיש להן תאריך תשלום (ולא כולל חשבוניות מס שאין להן תאריך תשלום)
  • שאינן סגורות.
  • שאין להן קבלה (כלומר אין ערך בשדה קבלה בפנקס החשבוניות. כספית לא בודקת האם אכן יש קבלה עם המספר שרשמת שם, ולא בודקת האם סכום הקבלה שווה לסכום החשבונית).

כספית מחשבת את מספר ימי האיחור בין התאריך היום לבין יום התשלום ומסווגת את החשבונית לעמודה המתאימה: 1-30 ימי איחור, 31-60 ימי איחור וכו'.

בכדי להוציא חשבונית מן הדו"ח אתה (1) יכול להפיק לה קבלה או (2) לסגור אותה (דרך פנקס חשבוניות מס).

בכדי להציג את החשבונית הקלק פעמיים על מספר החשבונית.

מה ההבדל בין דו"ח גיול חשבוניות לדוח חשבוניות שלא שולמו?

הדוחות דומים אבל יש מספר הבדלים:

  • דו"ח חשבוניות שלא שולמו כולל גם חשבוניות ידניות שהזנת דרך הכנסות ידניות.
  • בדוח חשבוניות שלא שולמו ניתן לפלטר את החשבוניות לפי יום הפקת החשבונית, וגם לצפות בחשבוניות שהן עדיין לא באיחור.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.542<< חזרה לעזרה של כספית