התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

430. דו"ח רווח והפסד


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית