התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

440. דו"ח מע"מ

כספית מציגה את דוח המע"מ כפי שיש למלא אותו.
הדו"ח הוא חד-חודשי או דו-חודשי לפי מה שבחרת במסך פרטי העסק, לשונית מיסים.
אם עליך לשלם מע"מ -- מוצג הטופס הירוק, המסך נראה כך:
דו

אם מגיע לך החזר יוצג הדו"ח הוורוד:
דו

המסך מכיל את הפרטים הבאים:

שם העסק, מספר עוסק מורשה והתאריך .
תמונה של דו"ח מע"מ ועליה הסכומים שעליך לרשום בפנקס.
כספית מחשבת את המע"מ חודשי או דו-חודשי לפי מה שהגדרת במסך פרטי העסק, לשונית מיסים.

כפתורי הפעלה
במסך כפתורי ההפעלה הבאים:


  • שדות לבחירת החודש והשנה של הדו"ח.

  • יציאה - המסך ייסגר.

  • הדפסה - המערכת תדפיס את הדו"ח בצבע.

  • הדפסת דו"ח תיוק - כספית תדפיס את הדו"ח ללא צבע באופן נוח לתיוק.

  • הצג תנועות - המערכת תציג רשימת תנועות שלפיה חושב דו"ח המע"מ. כך תוכל לבדוק שדו"ח המע"מ אכן מכיל את כל התנועות שאתה מצפה להן.

  • PCN874 – הפעלת המודול להפקת קובץ PCN874.


הכללים לחישוב מע"מ
לידיעתך, הכללים לחישוב דו"ח מע"מ הם:

א. מחשבים בנפרד את הסכום של הכנסות פטורות ממע"מ: חשבוניות, חשבוניות/קבלה, וחשבוניות זיכוי (כמובן שחשבונית זיכוי מחושבת כ-"-") שבהן סוג התנועה היה מסווג תחת "עסקאות פטורות ממע"מ", לדוגמה: "הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ" או "מכירת רכוש קבוע - פטור ממע"מ". מעגלים לשקל הקרוב. זה מה שרושמים ב-"עסקאות פטורות או בשיעור 0".

ב. מחשבים בנפרד את הסכום לפני מע"מ של של הכנסות חייבות במע"מ: חשבוניות, חשבוניות/קבלה, וחשבוניות זיכוי שבהן סוג התנועה היה מסווג תחת "עסקאות חייבות במע"מ". מעגלים לשקל הקרוב. זה מה שרושמים ב-"עסקאות חיבות (ללא מע"מ)".

ג. מכפילים את (ב) באחוז המע"מ. זהו הסכום לתשלום לפני קיזוז המע"מ שכבר שולם החודש. מעגלים לשקל הקרוב. זה מה שרושמים ב-"המס על העיסקאות".

ד. מחשבים בנפרד את הסכום של המע"מ בהוצאות שסווגו תחת "קניית ומכירת רכוש קבוע". מעגלים לשקל הקרוב. זה מה שרושמים ב-"מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים".

ה. מחשבים בנפרד את הסכום של המע"מ בהוצאות שסווגו תחת "עסקאות חייבות במע"מ". מעגלים לשקל הקרוב. זה מה שרושמים ב-"המס על תשומות אחרות".

ו. מחסרים (מימין לשמאל) (ב) – [(ד) + (ה)]. זהו הסכום לתשלום. רושמים אותו ב-"הסכום לתשלום בשקלים שלמים".אם יצא סכום שלילי אז מגיע לנו החזר. במקרה זה, ממלאים את הטופס הורוד.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית