התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

50. לבטל קבלה?

קבלה ניתן לבטל אם יש לך את המקור של הקבלה. ביטול קבלה מתאים למקרה שבו יש שגיאה בקבלה (לדוגמה: בשם הלקוח, בסכום שהתקבל) והיא מתגלה עוד לפני שמסרת את הקבלה ללקוח.

אם אתה מחזיר כסף ללקוח משום שהעסקה התבטלה נכון יותר להפיק תעודת החזר בכדי לתעד באופן ברור שהכסף התקבל אבל הוחזר ללקוח.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית