התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

530. פנקס חשבונות


עודכן או נוסף בגרסה: 3.265<< חזרה לעזרה של כספית