התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

560. חשבון/קבלה

חשבון/קבלה הוא המסמך שמחליף את החשבונית מס/קבלה בהנהלת החשבונות של עמותות.
מאחר שעמותות אינן רשאיות לגבות מע"מ הן אינן יכולות להפיק חשבונית מס. מצד שני פעמים רבות יש צורך לתעד חיוב עסקי של העמותה תמורת שירות עסקי שהיא העניקה ללקוח. מסמכי החשבון והחשבון/קבלה משמשים לצורך זה.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית