התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

570. פנקס קבלות תרומה


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית