התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

700. תיקון תנועות

לפי תקנות ניהול ספרים חובה לתעד כל שינוי של תנועה במאגר הקבוע של כספית. המאגר הקבוע כולל את כל המסמכים שהודפסו (פרט להצעות מחיר ולהזמנות רכש), ואת ההכנסות וההוצאות שהעברת מהמאגר הזמני למאגר הקבוע.

המסך מציג את השינויים שבצעת לתנועות. כל שינוי מתועד בשתי שורות: שורה עבור הערכים לפני שינוי ושורה לערכים שארחי השינוי.

אם יש צורך אתה יכול להדפיס את הרשימה בעזרת כפתור הדפסה.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.100<< חזרה לעזרה של כספית