התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

710. תיקון תנועה

המסך מאפשר לך לתקן תנועה שנמצאת במאגר הקבוע של כספית.

המאגר הקבוע כולל את כל המסמכים שהודפסו (פרט להצעות מחיר ולהזמנות רכש), ואת ההכנסות וההוצאות שהעברת מהמאגר הזמני למאגר הקבוע.

תיקון של סיווג תנועה - לא תוכל לשנות את סיווג התנועה אם כתוצאה משינוי הסיווג ישתנה חלק המע"מ שמוכר. למה הכוונה:
נניח שיצרת חשבונית מס וסיווגת אותה כ 3-הכנסות/מכירות. המשמעות היא שהחשבונית כוללת מע"מ והמעמ יחושב בדוח מע"מ.
לאחר שהדפסת את החשבונית נוכחת שלמעשה היית צריך להפיק חשבונית ללא מע"מ, ואתה רוצה לשנות את הסיווג לסיווג הנכון: 4-הכנסות/מכירות פטורות מע"מ.
כספית לא תאפשר לך משום שאתה תגרום לדוח מע"מ שגוי.

לא ניתן לשנות את הסיווג

במקרה זה, בטל את החשבונית והפק חשבונית חדשה.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.100<< חזרה לעזרה של כספית