התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

730. תיקון הוצאה

המסך מאפשר לך לתקן תנועה שנמצאת במאגר הקבוע של כספית.

המאגר הקבוע כולל את כל המסמכים שהודפסו (פרט להצעות מחיר ולהזמנות רכש), ואת ההכנסות וההוצאות שהעברת מהמאגר הזמני למאגר הקבוע.

תיקון של סיווג תנועה - לא תוכל לשנות את סיווג התנועה אם כתוצאה משינוי הסיווג ישתנה חלק המע"מ שמוכר. למה הכוונה:
נניח שהזנת הוצאות הוצאה עבור משלוח דואר בסך 55 ₪, ובטעות בחרת בארנונה. כספית קלטה את התנועה ללא מע"מ משום שבארנונה אין מע"מ.
לאחר שהעברת את התנועות למאגר הקבוע נוכחת בטעות ואתה רוצה לשנות את הסיווג לסיווג הנכון: דואר.
כספית לא תאפשר לך משום שארנונה אינה כוללת מע"מ, ואילו דואר כן כולל מע"מ.

לא ניתן לשנות את הסיווג

בכדי לתקן את השגיאה במקרה זה, הקלק על כפתור תיקון סכומים והזן את התנועה מחדש.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.264



<< חזרה לעזרה של כספית