התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

880. .


עודכן או נוסף בגרסה: 2.80<< חזרה לעזרה של כספית