התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

890. סיווג תנועות


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית