התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

העזרה של כספית

940. חשבונית זיכוי


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית