חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

מודול ניהול מלאי

מודול ניהול מלאי של כספית מאפשר לך לנהל את מלאי העסק, לעקוב אחרי כניסה ויציאה של פריטים מהמלאי ולראות באופן קל ופשוט את הרווח בכל מכירה. מודול ניהול המלאי מורכב מהמסכים הבאים:
 • מסך רשימת פריטים.
 • מסך כרטיס פריט שכולל גם כרטסת תנועות.
 • אפשרות לצרף תמונה לפריט, אפשרות להזין טקסט אחריות.
 • מסך רכש - הכנסת פריטים למלאי.
 • מסך ספירת מלאי.
 • מחירונים - בכספית מספר לא מוגבל של מחירונים.
 • אפשר לשייך מחירון לכל לקוח. כספית תבחר המחיר המתאים ללקוח לפי המחירון שלו. אפשר גם לדרוס את הבחירה של כספית ולבחור מחירון אחר באופן חד-פעמי.
 • חישוב של הרווח לחשבונית.
 • הדפסה של תמונת הפריט בהצעות מחיר .
 • הדפסה של טקסט האחריות של כל פריט בהצעות מחיר ובחשבוניות ובחש/קבלה.
 • בדיקה של הימצאות הפריט במלאי בהפקה של תעודת משלוח ושל חשבונית מס או חש/קבלה.>
 • אפשרות לקלוט הזמנת רכש מספק ישירות למלאי.

מסך רשימת פריטים

הנהלת חשבונות עם רשימת פריטים במלאי
המסך מכיל את הפרטים הבאים:
מס' קטלוגי - המספר הקטלוגי (מק"ט) של הפריט.
שם הפריט - שם קצר לפריט שיזהה אותו במסכים השונים.
תיאור הפריט - תיאור של הפריט.
קבוצה - קבוצה או מחלקה שאליה משתייך הפריט. לדוגמה: כלי מטבח, ריהוט וכו'.
מ' - מטבע. המטבע שבו הפריט נרכש ובו הוא נמכר. מיועד לפריטים שמנוהלים במט"ח.
מחיר רכישה - מחיר הרכישה האחרון של הפריט. שם לב לסימן +/- שנמצא בפינה השמאלית של שם העמודה. לחיצה על הסימן תאפשר לך להגדיל או להקטין אתמחיר הרכישה של כל הפריטים שבמלאי באחוז זהה.
מחיר 1 - מחיר המכירה של הפריט במחירון 1. כספית מאפשרת לך להצמיד מספר מחירון ללקוחות. באופן זה אתה יכול לנהל מחירון 1 עבור לקוחות מזדמנים, מחירון 2 עבור לקוחות קבועים, מחירון 3 עבור לקוחות מועדון וכו'.
מחיר 2, 3 - מחיר המכירה של הפריט במחירונים 2 ו-3.
כמות - הכמות שנמצאת במלאי. בכדי לעדכן את הכמות שנמצאת במלאי הקלק פעמיים של השדה. כספית תפתח את טופס ספירת מלאי.
כמות מזערית - כמות מזערית במלאי. מתחת לכמות זו כספית תתריע שאין במלאי די כמות.

כרטיס פריט

כרטיס פריט
מסך כרטיס הפריט מציג את הפרטים של פריט מלאי. הוא מורכב משני חלקים:
פרטי הפריט
כרטסת - תנועות כניסה ויציאה מהמלאי.

מסך פרטי הפריט  שמוצג משמאל מכיל את השדות הבאים:
מס' קטלוגי - המספר הקטלוגי (מק"ט) של הפריט.
שם הפריט - שם קצר לפריט שיזהה אותו במסכים השונים.
תיאור הפריט - תיאור של הפריט.
קבוצה - קבוצה או מחלקה שאליה משתייך הפריט. לדוגמה: כלי מטבח, ריהוט וכו'.
מחיר רכישה - מחיר הרכישה האחרון של הפריט.
מטבע --המטבע שבו הפריט נרכש ובו הוא נמכר. מיועד לפריטים שמנוהלים במט"ח.
רשימת מחירים במחירונים השונים ואחוז רווח - אחוזי הרווח הגולמי במכירה של הפריט לכל אחד מהמחירונים.
שם הספק - שם הספק הקבוע או הראשי של הפריט.
כמות - הכמות שנמצאת במלאי. בכדי לעדכן את הכמות שנמצאת במלאי הקלק על הכפתור "..." שנמצא משמאל לשדה. כספית תפתח את טופס ספירת מלאי.
כמות מזערית - כמות מזערית במלאי. מתחת לכמות זו כספית תתריע שאין במלאי די כמות.
תמונה - כספית מאפשרת לך להדפיס תמונה של הפריט בהצעות מחיר.
עדכון כמות במלאי

ספירת מלאי

כל שינוי יזום של שינוי מספר הפריטים במלאי (כלומר שינוי במספר הפריטים שלא נגרם ממכירה בחשבונית או משלוח בתעודת משלוח) מחייב תיעוד.

במסך ספירת מלאי תוכל להכניס את האסמכתא לשינוי, ותיאור קצר שלה (לדוגמא: בלאי, שבר, גניבה, אובדן).

מודול ניהול מלאי וחשבוניות


בתמונה הבאה ניתן לראות כיצד מודול המלאי משתלב בחשבוניות:

כספית מתריעה שאין במלאי מספיק פריטים למכור ללקוח.
כספית מציגה את הרווח חשבונית לפני הנחה ואחרי הנחה.

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325