רוצים להבין את הכסף בעסק אבל בקצרה, ורק מה שחשוב?

הנהח"ש לבעלי לב חלש

בלי מילים כמו "נישום" או "תשומות"...