צעד 1 • בחר את הגרסה המתאימה ביותר ...

כספית
פטור

לעוסקים פטורים
34
20
חודשי
 • עד 500 מסמכים בחודש
 • הזנת הוצאות
 • דו"ח מקדמות מס
 • דו"ח רווח והפסד

כספית
רגילה

המערכת הבסיסית
36
90
חודשי
 • עד 500 מסמכים בחודש
 • הזנת הוצאות
 • דו"ח מע"מ ומקדמות מס
 • דו"ח רווח והפסד

כספית
פלוס

גרסה מתקדמת יותר
48
90
חודשי
 • כל היכולות של כספית
 • ניהול פריטים
 • חשבוניות מתש' דחויים
 • מט"ח
פופולרי

כספית +מלאי

וגם יועצים, עמותות - גרסאות יעודיות
59
90
חודשי
 • כל היכולות של כספית+
 • ניהול מלאי
 • חיובי זמן
 • קבלות לתרומה
המחירים לפני מע"מ.

צעד 2 • בחר במודולים אופציונאליים שמרחיבים את היכולות של הגרסה הבסיסית

היכולתפרטיםעלות לחודש1עלות לשנה2
גיבוי לשרת של כספיתגיבוי של הנתונים שלך לשרת של כספיתחינםחינם
חתימה דיגיטליתחתימה דיגיטלית למסמכים שתפיק מכספית. מאפשר לך לשלוח אותם בדואל!חינםחינם
מודול APIרישיון שימוש במודול Web APIחינםחינם

ניהול לקוחות

אנשי קשררשימת אנשי קשר לכל לקוח. מתאים למי שמוכר לארגונים גדולים וצריך לשלוח את החשבונית לאיש קשר אחר בכל פעם.100011400
צירוף קבצים לכרטיס לקוחאפשרות לצרף קבצים לכרטיס לקוח: הצעות מחיר, תרשימים, קבצי וורד וכו'.100011400
משימותמערכת ניהול משימות בתוך כספית.400045600
הוראות קבעחיוב חודשי של לקוחות בכרטיסי אשראי.400045600
מכתבי התראהמשלוח אוטומטי של מכתבי התראה ללקוחות שאיחרו בתשלום.400045600
פרויקטיםשיוך של מסמכים והוצאות לפרויקטים, דוחות פרויקטים200022800
מודול ניהול לקוחותרישיון שימוש במודול ניהול לקוחות:
אנשי קשר, צירוף קבצים לכרטיס לקוח,
ניהול משימות, משלוח מכתבי התראה ללקוחות מאחרים, הוראות קבע, פרויקטים, קישור למערכת פאורלינק (PowerLink CRM)
14400164160
מודול הרשאות ומשתמשים נוספיםמשתמש ראשון: חינם, העלות היא לכל משתמש נוסף.120013680

שיווק

דפי המכירה של כספיתדפי מכירה קלים להקמה למכירה של מוצרים ושירותים: ספרים, קורסים, שעות יעוץ ועוד100011400
קישור למערכת משלוח דואל.העברה אוטומטית של פרטי הלקוחות למערכת משלוח דואל: רב מסר או שלח מסר.150017100
קופוניםצירוף של קופונים לחשבוניות.400045600
מודול שיווקרישיון שימוש במודול שיווק שכולל:
קישור למערכת שלח מסר או למערכת רב מסר,
מודול דפי סליקה אינטרנטיים,
משלוח קופונים בחשבוניות.
585066690

סליקת כרטיסי אשראי

סליקת כרטיסי אשראי
סליקת כרטיסי אשראי מתוך כספית בקבלות, בחש/קבלה, ובתעודות החזר
.עלות הקמה חד-פעמית: ₪ 19900
בניגוד למתחרים אצלינו אין הגבלה על מספר הסליקות בחודש. ההיפך! סלוק כמה שיותר.

4000

מבצע!

 
אסימוניםשמירת מספרים של כ"א של לקוחות.2000 
הוראות קבעהוראות קבע בכרטיסי אשראי. חיובים חודשיים או שנתיים.
בכדי להשתמש במודול יש לרכוש רישיון גם למודול אסימונים
400045600

מכירות באינטרנט

דפי מכירה של כספיתכולל סליקה מתוך כספית
עלות הקמה חד-פעמית: ₪30000
מחיר מבצע! עד סוף המלאי!
מדרגות לפי מספר הסליקות בחודש? לא אצלינו.
7590 29090 
דפי מכירה של כספית עם אסימוניםכולל סליקה מתוך כספית
האסימונים מאפשרים לך לשמור את מספר כרטיס האשראי של הלקוח לחיובים חוזרים.
עלות הקמה חד-פעמית: ₪44990
מחיר מבצע! עד סוף המלאי!
מדרגות לפי מספר הסליקות בחודש? לא אצלינו.
9590 

דפי מכירה של כספית עם אסימונים והוראות קבע
שילוב של דפי סליקה עם אסימונים והקמת הוראות קבע.
האסימונים מאפשרים לך לשמור את מספר כרטיס האשראי של הלקוח לחיובים חוזרים.
הוראות הקבע מאפשרות לך לחייב את הלקוח מדי חודש או שנה עבור שירות מתגלגל.
עלות הקמה חד-פעמית: ₪44990
מחיר מבצע! עד סוף המלאי!
מדרגות לפי מספר הסליקות בחודש? לא אצלינו.
13590 
מימשק לפייפאלמימשק להפקת חשבוניות מתשלומים בפייפאל PayPal300034200

יכולות נוספות

500 מסמכיםחבילה של 500 מסמכים חודשיים. החבילה הראשונה היא בחינם.35503373
משלוח מסמכים בווטסאפאפשרות לשלוח קישורים למסמכים בכספית דרך ווטסאפ990 
משלוח SMSמשלוח SMS מכרטיס הלקוח. לדוגמה: הודעה על משלוח חבילה, עדכון על הפקת חשבונית וכו'.התקשר!התקשר!
צירוף קבצים להוצאותאפשרות לצרף קבצים להוצאות שהזנת לכספית. לדוגמה, החשבונית של הספק.100011400
יצוא לקובץ 100 וקישור לסטורנקסטיצוא תעודות משלוח לקובץ 100. משלוח תעודות משלוח למערכת סטורנקסט.200022800
אחסון מסמכים. עלות לכל 1 GB.מקום לאחסון מסמכים על השרת של כספית. 100MB ראשונים הם חינם.2853249
עלות שעת פיתוח.העלות של שעת עבודה לצורך הערכת עלויות פיתוח ופרויקטים.38200 
1המחירים ב-₪ לפני מע"מ.
2רכישת רישיון לשנה מזכה אותך בהנחה של 5%. המחירים בטבלה הם לאחר ההנחה..
היכולת עלות לחודש1 עלות לשנה2
גיבוי לשרת של כספית חינם חינם
חתימה דיגיטלית חינם חינם
מודול API חינם חינם

ניהול לקוחות

אנשי קשר 1000 11400
צירוף קבצים לכרטיס לקוח 1000 11400
משימות 4000 45600
הוראות קבע 4000 45600
מכתבי התראה 4000 45600
פרויקטים 2000 22800
מודול ניהול לקוחות 14400 164160
מודול הרשאות ומשתמשים נוספים 1200 13680

שיווק

דפי המכירה של כספית 1000 11400
קישור למערכת משלוח דואל. 1500 17100
קופונים 4000 45600
מודול שיווק 5850 66690

סליקת כרטיסי אשראי

סליקת כרטיסי אשראי 4000 מבצע!  
אסימונים 2000  
הוראות קבע 4000 45600

מכירות באינטרנט

דפי מכירה של כספית 7590 29090  
דפי מכירה של כספית עם אסימונים 9590  
דפי מכירה של כספית עם אסימונים והוראות קבע 13590  
מימשק לפייפאל 3000 34200

יכולות נוספות

500 מסמכים 3550 3373
משלוח מסמכים בווטסאפ 990  
משלוח SMS התקשר! התקשר!
צירוף קבצים להוצאות 1000 11400
יצוא לקובץ 100 וקישור לסטורנקסט 2000 22800
אחסון מסמכים. עלות לכל 1 GB. 285 3249
עלות שעת פיתוח. 38200  
1המחירים ב-₪ לפני מע"מ.
2רכישת רישיון לשנה מזכה אותך בהנחה של 5%. המחירים בטבלה הם לאחר ההנחה..