רשות המיסים הקימה איזור אישי שדרכו תוכל להיות עמה בקשר.

שם לב שהאיזור האישי של רשות המיסים נפרד ושנה מהאיזור האישי במערכת Gov.il

הרישום לאיזור האישי חשוב משום שהוא משמש להזדהות , אם יהיה לך צורך לקבל מספר הקצאה לחשבוניות שתפיק.

הרישום לאיזור האישי נעשה מהקישור הבא:

https://www.gov.il/he/departments/topics/srsherutatzmi

הסרטון הבא מסביר כיצד להרשם לאיזור האישי של רשות המיסים: