האם אתה מחפש פיתרון להפקת חשבוניות ריטיינר?

אם אתה מוכר שירות חודשי או שנתי יש לך בודאי צורך להפיק חשבוניות רטיינר, כל חודש או כל שנה.

איך עושים זאת?

אתה יכול להפיק עשרות או מאות חשבוניות מדי חודש, אבל הטרחה שבעבודה ידנית שחוזרת על עצמה מדי חודש היא עצומה.

האם יש דרך קלה יותר לחייב את הלקוחות מדי חודש או שנה ובאופן מאובטח?

כן, יש! בכספית מודול חשבוניות ריטיינר והוראות קבע שמאפשר לך להקים תבנית של חשבונית חודשית (או שנתית).
כספית תפיק אוטומטית לגמרי חשבונית מס או חשבונית עסקה (לפי בחירתך)  מדי חודש (או מדי שנה). 

תוכל לבחור האם כספית גם תשלח את החשבונית אוטומטית ללקוח או שתשאיר אותה בפנקס החשבוניות ואתה תשלח אותן ידנית. 

ובכן, החלום יכול להתגשם: מערכת אוטומטית לגמרי שבה הלקוח נרשם פעם אחת, ומכאן והלאה המערכת מחייבת אותו מדי חודש, ללא שום צורך בהתערבות מצידך.