חולם להקים עסק עצמאי? אבל לא ברור לך מה צריך לעשות …

הנה הסבר מקיף כיצד להרים את העסק ולהתחיל להתגלגל.

רצוי לצאת לדרך עם תוכנה מתאימה לצידך.

לכספית יש גרסה מיוחדת המיועדת לעוסקים פטורים.

מאחר שעסקים אלה אינם רשאים להפיק חשבוניות מס, בצענו התאמות בכספית כך שדו"ח רווח והפסד של העסק יחושב לפי קבלות ולא לפי חשבוניות מס.

כספית לעוסקים פטורים מותאמת במיוחד לצרכים של עוסקים פטורים:

  • קבלות
  • חשבוניות עסקה ללא מע"מ
  • הזמנות עבודה
  • תעודות החזר כספי
  • הצעות מחיר
  • הזנת הוצאות ללא מע"מ
  • הזנת קבלות מפנקס ידני
  • דו"ח רווח והפסד שהותאם לחישוב ההכנסות לפי קבלות
  • דו"ח מקדמות מס הכנסה
  • פנקס לקוחות וספקים
  • אפשרות לשילוב לוגו וחתימה גרפית במסמכים
  • אפשרות לקבוע סיסמת כניסה לכספית

ניתן לרכוש גם מודולים נוספים שמרחיבים את היכולות של כספית:

  • מודול גיבוי – גיבוי של הנתונים לשרתים של כספית.
  • מודול חתימה דיגיטלית – משלוח קבלות במייל.

ניתן להוריד התקנה של כספית לעוסקים פטורים מכאן.

 

כספית לעוסקים פטורים

335 שנתי
 • קבלות
 • חשבוניות עסקה
 • הוצאות
 • דו"ח רווח והפסד
 • דו"ח מקדמות מס