בהנהלת חשבונות של לעורכי דין מספר דרישות יחודיות:

  • עורכי דין גובים מע"מ על שכר טרחה והוצאות שונות.
  • אבל עורכי דין אינם גובים מע"מ על פיקדונות לנאמנות, ולא על הוצאות ללא מע"מ (כמו תשלומים לבית המשפט).
  • עורכי דין מקבלים פקדונות שאותם הם מחזיקים בנאמנות עבור הלקוח. יש צורך לתעד את קבלת הכספית ואופן ההוצאה שלהם מהפיקדונות.
  • יש צורך לעקוב אחרי ההוצאות שהוצאו עבור לקוח מסוים.
   יש צורך לשייך תשלומים לתיקים שונים של לקוח אחד.
  • ויש דרישות נוספות.

בכדי לענות על דרישות אלה יצרנו את גרסה כספית+לעורכי דין.

כספית לעורכי דין נותנת מענה מלא לצרכי הנהלת החשבונות של משרד עורכי דין קטן.

הגרסה כוללת, בנוסף ליכולות הרגילות של גרסת כספית+:

  • חשבוניות "מעורבות" (שורות עם מע"מ ושורות ללא מע"מ).
  • מבנה החשבוניות מתאים למבנה שמקובל בשרדי עורכי דין.
  • ניתן לגבות גם במט"ח.
  • תעודות עבור קבלת כספים לפיקדון.
  • תיעוד של משיכת כספית מפיקדון.
  • שיוך חשבוניות ומסמכים אחרים ללקוחות ולתיקים של הלקוח.
  • שיוך הוצאות ללקוחות ולתיקים של הלקוח.
  • כרטיס לקוח ובו פירוט של החיובים ושל ההוצאות, יתרה לחיוב.
   בכרטיס הלקוח פירוט של הפקדות לפיקדון ומשיכות ממנו.

רוצה לדעת עוד? 

אתה מוזמן לצפות בסרטון קצר המדגים את היכולות של כספית+לעורכי דין.

איך נראית כספית לעורכי דין?

הנה דוגמה לחשבונית מעורבת כולל חיוב במט"ח:

כך נראית החשבונית לאחר שהודפסה:

רוצה להתנסות בחינם?

ניתן להוריד התקנה של כספית לעורכי דין מכאן.

כספית לעורכי דין

888
00
(כולל מע"מ) שנתי
 • חשבוניות כמקובל בענף: מע"מ וללא מע"מ
 • ניהול פקדונות
 • ניהול הוצאות עבור לקוחות
 • דו"ח רווח והפסד
 • דו"ח מע"מ ומקדמות מס