כספית מאפשרת לממש את היכולות של העסק שלך, לסלוק כרטיסי אשראי ולהפיק חשבוניות לעסקאות במערכות מסחר שונות: