מכירות לרשתות שיש להן הנהלה וסניפים הן מאתגרות מהזווית של הנהלת החשבונות.

מצד אחד מוכרים ושולחים את הסחורה לסניפים, אבל התחשבונות מבצעים מול ההנהלה.

כספית תומכת בצורת העבודה הזו דרך מנגנון "לקוח משלם". אתה יכול להגדיר לכל לקוח מי הלקוח המשלם שלו. הסניף הוא לקוח רגיל והלקוח המשלם שלו הוא ההנהלה של הרשת.

כך תוכ ל להפיק תעודות משלוח לכל סניף בנפרד, ובסוף החודש תוכל להפיק חשבונית מרכזת להנהלה.

כמובן שהתשלום יזקף לזכותה של ההנהלה באמצעות קבלה שתפיק לה.

המשמעות של לקוח משלם היא חשובה מעוד סיבה:

היתרות של הסניפים (חובה או זכות) מוזרמים ללקוח המשלם, ובכרטיס הלקוח של ההנהלה תוכל לראות את כל ההתחשבונות כולל חשבוניות שהפקת לסניפים.