לכספית תמיכה מלאה בניהול תזרים מזומנים. אנו מציעים לכם שתי אפשרויות:

ניהול תזרים פשוט בתוך כספית עצמה

בכספית, מערכת ניהול החשבונות מבית כספית, יש מודול ניהול תזרים מזומנים. המודול מתבסס על החשבוניות שהפקת בכספית, ועל ההוצאות שהזנת לכספית. בעזרת המודול תוכל לראות את כל ההכנסות וההוצאות הצפויות בחודשים הקרובים. תוכל גם להסתכל אחורה בכדי להבין מה קרה בפועל בעסק.

מודול תזרים מזומנים שמובנה בכספית
20210313_163604

ניהול תזרים מזומנים מלא במערכת קשקונטרול מבית כספית

קשקונטרול היא מערכת לניהול תזרים מזומנים שמאפשרת לך נהל חשבון בנק אחד או יותר באופן נפרד או במקביל. המערכת קלה מאד חהפעלה ותוכל להתחיל להשתמש בה תוך מספר דקות. יש אפשרות ליבא נתונים מאקסל כך שתוכ ללייבא את נתונים חשבון הבנק בקלות, ואז להתאים את התחזית שלך למה שארע בפועל.
קשקונטרול - מערכת ניהול תזרים מזומנים
20210313_164026