מה ההבדל בין חשבונית לקבלה?

חשבונית מס או בקיצור "חשבונית" היא דרישה לתשלום. 

קבלה לעומת זאת היא אישור על תשלום.

חשבונית מס יכול להפיק רק עוסק מורשה, לכן עיריה שהיא לא עוסק מורשה לא תשלח לך חשבונית מס אלא שובר לתשלום.

קבלה היא אישור על תשלום ולכן גם חברת חשמך וגם העיריה יפיקו לך קבלה לאחר התשלום.

מבחינת עוסק מורשה: חשבונית של ספק מאפשר לו לקבל את המע"מ שהוא שילם חזרה (דרך דו"ח מע"מ החודשי). קבלה לא מאפשרת לקבל את המע"מ חזרה.

חשבונית/קבלה היא מסמך משולב שיש בו חלק של חשבונית (מה רכשת שזו דרישת התשלום) וחלק הקבלה (פירוט כמה ואיך שילמת).

יש הסבר מפורט יותר על חשבונית מס, קבלה ומסמכים עסקיים נוספים כאן.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *