פתיחת עסק מסוג עוסק פטור (זעיר)

הנה הסבר כיצד להקים עסק מסוג עוסק פטור. בעבר כינו עסק מסוג זה בשם עוסק זעיר. אבל השם היה מעליב, ורשות המיסים שינתה אותו לעוסק פטור לפני שנים רבות.

דרך אגב, שמו של העוסק הפטור בא לו משום שהוא פטור מגביית מע"מ. מבחינה זו, שמו של ה-"עוסק המורשה" היה צריך להיות עוסק חייב …

מי פוחד מהנהלת חשבונות לעוסק פטור