תעודת רישום של כספית בענן

הנה תעודת הרישום של כספית בענן במרשם התוכנות של רשת המיסים. אם דרושה לך תעודת הרישום של כספית השולחנית (אקסס), היא נמצאת כאן.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *