בקשה להקלה – הפקת חשבוניות באנגלית

אם יש לך צורך להפיק חשבוניות באנגלית שלח את המכתב הבא לפקיד השומה. אם לא תקבל תשובה אז הבקשה תאושר אוטומטית. 

איך מאתרים את פקיד השומה? הנה הסבר.

מכתב לבקשת הקלה

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *