הוראות ניהול ספרים בסביבה ממוחשבת

הסבר מעמיק על הדרישות ממערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת. כספית מקפידה על עמידה מדויקת בדרישות של רשות המיסים.

אם אתם בודקים מערכת ממוחשבת לניהול חשבונות שימו לב, לדוגמה, האם בסוף כל דו"ח שהמערכת מפיקה יש ציון ברור שמציין את סיום ההדפסה.

או, האם  המילה "נפרע" מודפסת בכל חשבונית/קבלה.

ניהול ספרים ממוחשב – מס הכנסה

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *