ספר הזמנות

אם אתה עצמאי חשוב שתוודא האם אתה חייב לנהל ספר הזמנות.

איך מוודאים? קוראים את הוראות ניהול ספרים ובודקים איזו תוספת חלה עליך.

ספר ההזמנות יכול להתנהל בכספית ברשימת הזמנות עבודה. אם אתה לא משתמש בכספית, אלא מנהל את החשבונות ידנית אתה צריך להשיג ספר כרוך. כלומר חוברת עם כריכה שהדפים בה ממוספרים. לא מחברת שניתן לתלוש ממנה דפים בקלות, ולא קלסר שבו אתה אוסף דפים מחוררים.

חובה לרשום בספר כל הזמנה שקיבלת.

מומלץ לא להתעלם מהחובה לנהל ספר הזמנות. אי ניהול של הספר היא הזמנה לרשות המיסים לפסול לך את הספרים, מה שיכול לגרום לך לנזק גדול.  אם אתה חושב שמדובר בענייני זוטא אתה מוזמן לקרוא על מספר עסקים שלא ניהלו ספר הזמנות:

ביהמ"ש: אי-ניהול ספר הזמנות מצדיק פסילת ספרי החשבונות של החברה

ערר 9/15 יעקב סמנה נ' פקיד שומה רמלה (ניתן ביום 5.3.2019)

הערר הוא בעניין פסילת ספרים של מספרה. הספרים לשנים 2012-2010 נפסלו עקב אי ניהול ספר הזמנות וליקויים נוספים. ועדת הערר החליטה לדחות את הערר ולאשר את פסילת הספרים.

הנה הסעיף המתאים מתקנות ניהול ספרים:

15.

(א) ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

(ב) בספר ההזמנות יירשמו -

(1)  מספר סידורי של ההזמנה;

(2)  תאריך קבלת ההזמנה;

(3)  שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)  תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התיעוד שבו נכלל התיאור האמור.


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *