הערכות לסוף השנה

שנת המס מסתיימת בקרוב מאד.

כדאי מאד להיערך גם בתחום של הנהלת חשבונות של העסק שלכם לקראת הגשת הדו"ח השנתי של מס הכנסה.

מפיקים מסמכים באנגלית? – הגישו בקשה להקלה

אם אתם מפיקים מסמכים באנגלית דעו שחשוב לבקש אישור לכך מפקיד השומה. לפי הוראות ניהול ספרים מותר להפיק מסמכים רק בעברית או בערבית, אבל לא באנגלית. בכדי שהמסמכים שאתם מפיקים באנגלית יהיו קבילים שלחו את הבקשה הבאה לפקיד השומה שלכם:

מכתב לבקשת הקלה

אם לא תקבלו תשובה, אז 90 ימים לאחר משלוח הבקשה היא תאושר אוטומטית.

**************************************************

הנה המלצות שקיבלנו מרואי החשבון שעובדים איתנו:

חשוב להבין שההכנסות שמדווחות בדוח השנתיאינן בדיוק סה"כ החשבוניות שהופקו במהלך השנה.

גם ההוצאות שמדווחים בדו"ח השנתי אינן זהות בדיוק לסכום כל החשבוניות של הספקים שאספנו במהלך השנה.

אם כך, אילו התאמות מבצעים להכנסות בדו"ח השנתי?

ההתאמות שרואה החשבון מבצע בהכנסות כוללות הוספה של הכנסות ממקורות אחרים כמו:
הכנסות משכירות, או הכנסות מניירות ערך.

רואה החשבון גם מתאם את ההוצאות:
הוא בודק אלו הוצאות מוכרות במלואן ואלו אינן מוכרות כלל, מוסיף חישובי פחת, מתאם הוצאות של רכב וטלפון נייד ועוד.

בעלי עסקים רבים חושבים שניתן לנכות כל הוצאה של העסק. זה (לצערי) לא נכון.
רק הוצאה שמוכרת על ידי מס הכנסה היא "הוצאה מוכרת". בנוסף, יש הוצאות שונות המוכרות רק באופן חלקי.

אבל יש גם חדשות טובות! יש הוצאות שמפתיע לדעת שניתן להכניס אותן לדו"ח השנתי. למשל: ירידת הערך של המשרד עצמו והציוד שנמצא בו.

רואה החשבון שעובר על הנהלת החשבונות של העסק מבצע התאמות להכנסות וגם  ולהוצאות שרשומות בספרים (או בתוכנה),
כדי להגיע לחישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה. הנה כמה דוגמאות:

התאמה של ההוצאות
בדו"ח השנתי מורידים את כל ההוצאות שאינן מוכרות (הפעולה הזו מגדילה את המס שנשלם). ההתאמות המקובלות הן:

תאום של הוצאות הרכב (יש פרוט בהמשך. כולל פחת על הרכב בשיעור 15%).

תאום של הוצאות טלפון נייד – גם אם הטלפון משמש רק את עסק, עדיין לא כל ההוצאה עליו מוכרת לצרכי מס.

הוצאות עבור כיבוד – 20% מההוצאה אינם מוכרים לצרכי מס.

הוצאות עבור פחת – כשרוכשים רכוש קבוע עבור העסק (כמו: מחשבים, ריהוט, מדפסות), המע"מ מוכר באופן מידי (חוץ מרכב פרטי). אבל בדו"ח השנתי אסור להכניס את ההוצאה בשלמותה. לכן מקזזים את ההוצאה במהלך כל החיים של המוצר. לקיזוז הזה קוראים פחת, כי הערך של הרכוש שבבעלותנו – פוחת.
רואה החשבון יפיק טופס פחת מיוחד ויוסיף את הוצאות הפחת.

הנה כמה דוגמאות

 • הפחת השנתי שמוכר עבור מחשבים הוא 33% (כלומר העלות שלהם תקוזז תוך 3 שנים).
 • הפחת השנתי עבור רכב פרטי הוא 15% (כלומר העלות שלו תקוזז תוך 6.5 שנים).
 • הפחת השנתי של ריהוט משרדי הוא 7% בשנה. זאת כיוון שריהוט מחזיק שנים רבות יותר.

זיכויים וניכויים נוספים

בדו"ח השנתי למס הכנסה מופיעים ניכויים וזיכויים נוספים, שלהם חשוב להערך לקראת סוף השנה. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בנושא:

הנושא המשמעות מה כדאי לעשות
ביטוח לאומי 52% מהתשלומים לבטל"א נחשבים כניכוי לצורך הדו"ח השנתי

לדאוג לאישור שנתי עבור מס הכנסה.

לשמור את האישור עבור הדוח השנתי שמגיע בפנקס של בטל"א לשנה הבאה.

  לבדוק האם שילמת מספיק מקדמות לבטל"א?

לבדוק האם שילמת מספיק מקדמות לביטוח הלאומי במהלך השנה.

אם ההכנסה שלך היתה גבוהה ממה שדיווחת בתחילת השנה לבטל"א, חשוב להגדיל את המקדמות לבטל"א עוד לפני סוף שנת המס.

כתוצאה מכך תקבל ניכוי גבוה יותר (כלומר הוצאה מוכרת גבוהה יותר) בדו"ח השנתי, כלומר – תשלם פחות מיסים!

מקדמות למ"ה האם שילמת מספיק מקדמות עבור מס הכנסה?

כדאי לוודא ששילמת מספיק מקדמות למס הכנסה במהלך שנת המס, כדי שלא יווצר מצב שנקרא בלשון מקצועית "חסר מהותי"!

חשוב לבדוק זאת לפני סוף השנה, כדי שלא תשלם ריבית וקנסות.

הפקדות:
לקרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה ואובדן כושר עבודה

אפשר לקבל זיכוי ממ"ה בשיעור של 35% מההפקדות
לפנסיה ולקופת גמל (כמובן לא בכל סכום! כפוף לתקרות).

על הפקדות לקרן השתלמות –
מקבלים ניכוי של 4.5% (מפורט בהמשך).

על הפקדות לביטוח חיים –
מקבלים 25% זיכוי (בכפוף לתקרות החוק).

על הפקדות לאובדן כושר עבודה מקבלים ניכוי נוסף של 3.5% (גם כן כפוף לתקרות בחוק).

מומלץ לדבר עם רואה חשבון לפני סוף השנה ולברר מהן
ההפקדות שנותנות הטבות מס מירביות עבורך.
משקיעים בשוק ההון (באופן עצמאי) שיש להם הפסדים ורווחים בבורסה   רואה חשבון יכול לעזור לך למקסם את ההפסדים –
כדי לשלם פחות מיסים.

הכנסה מהשכרת דירת מגורים

מי שיש לו דירת מגורים להשכרה (לא לעסקים) יכול לפעול באחת משלוש הדרכים הבאות:

אפשרות ראשונה: יש פטור על הכנסה מהשכרת דירה למגורים – עד סכום מסוים.

 • הכנסה מהשכרה בגובה של עד 5,470 ₪ לחודש פטורה ממס הכנסה.
 • יש לשלם מס הכנסה על ההכנסה שמעבר לגבול שהוא 65,640 ₪.
 • לא ניתן לנכות הוצאות על אחזקת הדירה כמו פחת (ירידת ערך הדירה בשל בלאי), התקנת מזגן, תיקונים, זיפות וכד'.
 • אם יש לך הוצאות גבוהות על הדירה כדאי לשקול את האפשרות השלישית המתוארת בהמשך.

אפשרות שנייה : לשלם 10% מס הכנסה ללא הגבלת תקרה, על כל סכום השכירות. גם במקרה הזה לא ניתן לנכות הוצאות.

אפשרות שלישית: ההכנסה מההשכרה תחשב כהכנסה פאסיבית, ולכן במקרה הזה אפשר לקזז את הוצאות התחזוקה, המשכנתא, הריבית, והפחת(!) של הדירה.

הכנסה משכירות מחוץ למדינת ישראל

אם ההכנסה מהשכירות בחו"ל איננה מגיעה להכנסה של עסק,
במקרה זה אפשר לשלם מ"ה בשיעור של 15%, אבל לא ניתן לנכות הוצאות שהוצאו עבור הנכס (כלומר תחזוקה, תיווך וכדומה).
כמו כן לא ניתן לקבל זיכוי עבור המס ששולם בחו"ל.
אבל יש גם משהוא חיובי: הוצאות הפחת מוכרות!

לחילופין ניתן להוסיף את ההכנסה מהשכירות בחו"ל להכנסה מהעסק בארץ. במקרה כזה ההוצאות ששמשו
לייצור ההכנסה מוכרות (טיסה שנתית לקריביים, לבדוק שהכול תקין שם היא הוצאה מוכרת במקרה הזה!)
וניתן לקבל זיכוי עבור מס ששולם בחו"ל.

משכנתא עבור רכישת נכס קבוע, כמו משרד או מחסן – היא הוצאה מוכרת

רכישה של נכס קבוע שמשמש את העסק (כמו מחסן או משרד) מוכרת בשיעור של 100%
מהוצאות המימון של העסק (כלומר: מה שמוכר היא הריבית על המשכנתא).

שימו לב! לא כל העצמאים יכולים לעשות זאת וגם לא בכל המקרים.

כדאי לבדוק את הנושא עם רואה החשבון שלך.

הוצאות עבור אחזקת הרכב ושווי השימוש

כמה מהוצאות הרכב מוכרות?

ניתן לבחור בין שתי האפשרויות הבאות. לשמחתנו מותר לבחור באפשרות הטובה מבין השתיים:

 1. הכרה ב- 45% מסך כל ההוצאות של הרכב.
  משמעות ההכרה היא שניתן להפחית את ההוצאות האלה מההכנסות בעת חישוב הרווח.
 2. הכרה בכל ההוצאות של הרכב אבל בניכוי שווי שימוש שנתיים (לפי טבלאות שמס הכנסה פרסם).

ההכרה בהוצאות של הרכב היא מסובכת וחשוב להתייעץ עם בעל מקצוע. למשל:

 • ההוצאות על אופנוע מסוג L1  או L2 מוכרות במלואן.  ההוצאות על אופנוע מסוג L3 מוכרות רק ב-25%.
  אופנוע שסיווגו L3 הוא אופנוע בעל מנוע בנפח 125 סמ"ק או יותר, והספק המנוע מעל 33 כ"ס.
 • האם הרכב משמש גם לנסיעות פרטיות (בלשון מקצועית "שימוש מעורב") או רק את העסק?
 • האם זהו רכב פרטי או רכב מסחרי? במקרה של רכב מסחרי יתכן וכל הוצאות הרכב מוכרות.
  אם תהיתם מהו רכב מסחרי – זו שאלה מורכבת יותר. רואה החשבון שלך יוכל להסביר.

הוצאות עבור לימודים

אם למדת באוניברסיטה או השתתפת בהשתלמויות במהלך השנה. האם זוהי הוצאה מוכרת?

מפתיע, אבל הוצאות של לימודים אינן מוכרות, כולל הוצאות של רכישת השכלה אקדמית או רכישת מקצוע.

אבל השתלמויות מקצועיות מוכרות לשמירה על השכלה קיימת.

סיימת לימודי מקצוע או לימודים לתואר? קבל נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הן דרך להקטין את המס שמשלמים. נקודת זיכוי אחת בשנת המס 2023 שווה 2,820 ₪ בחישוב שנתי. כלומר, לכל נקודת זיכוי תשלם את המס שחושב לך פחות 2,820 ₪.

מס הכנסה נותן נקודות זיכוי למי שסיימו לימודים גבוהים החל משנת 2007.

תואר ראשון – מי שסיים תואר ראשון החל משנת 2014 והלאה זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד וזאת במהלך שנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

תואר שני – מי שסיים בתקופה זו תואר שני, זכאי לחצי נקודה לתקופה של שנה אחת.

תואר שלישי ברפואת שיניים או ברפואה – מי שסיים לימודים לתואר שלישי,
יהיה זכאי לנקודה אחת בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שאחריה ובנוסף לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן.

לימודי מקצוע – זכאי לנקודה אחת בשנה שלאחר סיום בלימודים.

הטבת המס תינתן רק בשנה שאחרי שנת סיום הלימודים. אבל ניתן לבקש דחיה לשנה אחת.

הטבות מס להפקדות לקופת גמל ולקרן השתלמות לעצמאים

מס הכנסה מעודד הפקדות לקופת גמל ולקרן השתלמות ולכן ניתנות להן הטבות מס:

 • ניכוי סכום ההפקדה מן ההכנסה (כלומר, זו "הוצאה מוכרת") — הניכוי מוגבל עד לסכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שהיא 225,600 ₪. מכאן שהסכום השנתי המירבי שמותר בניכוי בשנת 2022 הוא 24,816 ₪ (שהם כאומר 11% מ-225,600). שווי ההטבה שתקבלו משתנה לפי מדרגות המס שאתם חייבים. אם נניח ששילמתם על כל המשכורת את מדרגת המס הגבוהה של 47%, הניכוי יכול להגיע ל- 11,664 .
 • זיכוי של מס הכנסה עד ל-35% מ- 5.5% מתוך ההכנסה השנתית המזכה — הזיכוי הוא על 35% מסכום מס הכנסה שאתם חייבים. תקרת הזיכוי עומדת על 5.5% מתוך 225,600 ₪. בקיצור תוכלו לקבל זיכוי מס עד לסך של 4,343 ₪ (שהם 5.5% X 35% X 225,600).
 • הפקדות של עובדים עצמאים לקרן השתלמות בגובה של עד 4.5% מהכנסתם החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות) מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה, ועד להפקדה מקסימלית של 12,776 ₪ לשנה.

כדי לקבל את הטבות המס, מומלץ לפנות לסוכן בטוח שירכז את ההפקדות לקרן השתלמות ולקופת גמל.

ספירת מלאי

הדבר שמפחיד כל בעל עסק שיש לו מלאי. לפי הוראות החוק,
צריך לערוך מפקד מלאי ("ספירת מלאי" בלשון העם) ביום האחרון לכל שנת מס.

ספירת המלאי תבוצע בין 1/12/2023 ובין 31/1/2024 ולאחריה יש לבצע תאומי מלאי.

אפשר גם לבצע את ספירת המלאי עד 10 ימים לפני או עד 10 ימים אחרי התקופה הנ"ל –
אבל עליך להודיע על כך מראש לפקיד השומה …

מה בהמשך?

במאמר הקצר הזה פירטנו מספר נושאים חשובים. אל תטעה לחשוב שכללנו את כל הנושאים.
יש עוד: כלי רכב לצורכי בטחון, הכנסות מהשקעות בחו"ל, וכו'. מומלץ לפנות בשאלות לרואה החשבון שלכם.

לקוחות שלא משלמים

ללקוחות שלא משלמים הם בעיה קשה ומרגיזה. זו גם לא תופעה ישראלית יחודית. הרבה אנשים שמחים לקבל שירות והרבה גם שמחים לא לשלם. ההתמודדת עם לקוחות כאלה היא לא קלה ודורשת סבלנות ועצבים חזקים.

חלק מהמלחמה בלקוח סרבן היא לנדנד לו באופן קבוע. להתקשר אליו פעם בשבוע ולהזכיר לו שהחוב עדיין פתוח ולא ויתרתם עליו.

מייל אוטומטי ללקוח סרבן

לבכספית בענן יש מודול יחודי שנקרא "מייל ללקוחות חייבים". בעזרת המודול תוכלו להגדיר 3 טקסטים שונים שישלחו ללקוח הסרבן בזה אחר זה, על פני תקופה שתגדירו מראש.

בכל מייל כזה תזכירו ללקוח את החוב, והנוסח הופך ליותר ויותר מאיים ככל שעובר הזמן.

כספית תשלח את המייל באופן אוטומטי  לאחר שעבר מועד התשלום של חשבונית מס או חשבונית עסקה. זאת -כמובן לאחר שרכשתם את המודול ולאחר שהפעלתם אותו .

מייל אוטומטי כזה מוסיף לשקט הנפשי של בעל העסק, שכן הוא אינו מחייב התעסקות עם הלקוח הסרבן. לא צריך לזכור לשלוח אותו, ולא צריך להתלבט איך לנסח אותו, ובעיקר לא צריך להתלבט אם לשלוח אותו. המערכת שולחת אותו בעצמה ונגמר.

כמה רעיונות להתמודדות עם לקוח שלא משלם

השיעור שלומדים הרבה מבעלי העסקים הקטנים הוא קודם כל להעלות הכל על הכתב. לא חייבים לחתום על חוזה אבל חשוב שכל ההתחיבויות ההדדיות כמו היקף העבודה, מה היא כוללת, כיצד היא תמסר, איפה ומתי, ומצד שני תנאי התשלום יעלו על הכתב. עדיף להכין הזמנת עבודה (מסמך שישנו בכספית. לעיתים זו גם חובה במסגרת ניהול ספרים …) לחילופין זה יכול להיות בחילופי מיילים, בווטסאפ, או ברשימות בפנקס. העיקר שתהיה לך יכולת להוכיח לעצמך וללקוח שעמדת במה שהתחייבת.

שיעור אחר הוא לחלק את התשלומים לפי התקדמות העבודה. לא להתבייש לבקש מקדמה מהלקוח, ולקבל ממנו תשלום לפי אבני דרך או שלבים שתגדירו מראש. כך, גם אם היחסים הדרדרו במהלך העבודה, לא תשארו בלי תשלום בכלל. לכל הפחות קיבלתם חלק מהתשלום שיכסה את ההוצאות שהיו לכם.

זכות עכבון

כדאי לדעת שיש לכם זכות עכבון. זו זכות להחזיק במסמכים או ציוד של הלקוח שנמסר לכם במסגרת העבודה בכדי להבטיח שהוא ישלם לכם. רואי חשבון מרבים להשתמש בזכות זו ולא משחררים את מסמכי הנהלת החשבונות ללקוחות שעזבו בלא לשלם. כך גם עורכי דין. אבל למעשה הזכות הזו אינה יחודית להם וגם אתם יכולים להשתמש בה. מאחר שמדובר בפעולה שיש לה השלכות משפטיות רצוי להתיעץ עם עורך דין לפני שמבצעים אותה.  מקור הזכות הוא בסעיף 11 חוק המיטלטלין: ” עיכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה חיוב עד שיסולק החיוב”

דוגמה לחשבונית עסקה

מה זו חשבונית עסקה?

חשבונית עסקה היא מסמך שמהווה דרישה לתשלום. כלומר במסמך מפורטים המוצרים או השירותים שרכשת, העלות שלהם, וכמה ומתי צריך לשלם עבורם.

מבחינה זו היא דומה לחשבונית מס.

ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס הוא שחשבונית עסקה אינה מחייבת את העוסק (מי שהפיק אותה) לשלם את המע"מ שיש במסמך. הוא יכול לחכות עד לקבלת התשלום ואז להפיק ללקוח שלו חשבונית מס.

אם תנאי התשלום הם גרועים (לדוגמה: שוטף+120) אז חשבונית עסקה מאפשרת לך לדחות את תשלום המע"מ ב-120 ימים, ולשלם אותו רק לאחר שקיבלת את התשלום מהלקוח.

מצד שני, הלקוח, מי שקיבל את חשבונית העסקה לא יכול להתקזז על המע"מ שיש בה. לכן לקוחות מעדיפים לקבל חשבונית מס ולא חשבונית עסקה. זה מאפשר להם לקבל מייד את המע"מ ולדחות את התשלום שלו לספק ב-120 ימים. אשראי זול.

הנה דוגמה לחשבונית עסקה שהפקנו בכספית בענן. הוא נראית זהה לחשבונית מס, פרט לכותרת, שם רשום חשבונית עסקה:

דוגמה לחשבונית עסקה

 

מה ההבדל בין חשבונית לקבלה?

חשבונית מס או בקיצור "חשבונית" היא דרישה לתשלום. 

קבלה לעומת זאת היא אישור על תשלום.

חשבונית מס יכול להפיק רק עוסק מורשה, לכן עיריה שהיא לא עוסק מורשה לא תשלח לך חשבונית מס אלא שובר לתשלום.

קבלה היא אישור על תשלום ולכן גם חברת חשמך וגם העיריה יפיקו לך קבלה לאחר התשלום.

מבחינת עוסק מורשה: חשבונית של ספק מאפשר לו לקבל את המע"מ שהוא שילם חזרה (דרך דו"ח מע"מ החודשי). קבלה לא מאפשרת לקבל את המע"מ חזרה.

חשבונית/קבלה היא מסמך משולב שיש בו חלק של חשבונית (מה רכשת שזו דרישת התשלום) וחלק הקבלה (פירוט כמה ואיך שילמת).

יש הסבר מפורט יותר על חשבונית מס, קבלה ומסמכים עסקיים נוספים כאן.

הפקת חשבונית מס, קבלה ומה שבניהם

חשבונית מס, קבלות, הצעות מחיר, תעודות זיכוי ועוד

הנהלת חשבונות של העסק איננה מסובכת, אבל חשוב לדעת מספר דברים לפני שמתחילים בה. נסביר כאן על הפקת חשבוניות מס, קבלות, חשבונית מס/קבלה, חשבונית ממוחשבת, חשבוניות עסקה, חשבוניות זיכוי, תעודות החזר, הצעות מחיר וכמובן רישום הוצאות. בכל עסקה צריך להפיק את אחד המסמכים הבאים:

חשבונית מס

חשבונית מס היא דרישה לתשלום. שולחים חשבונית מס לאחר סיום העבודה או לאחר הספקת המוצר וזו הדרישה שלנו מהלקוח לשלם לנו את הסכום שהוסכם.

חשבונית מס מפיקים בשני העתקים. על האחד מצוין "מקור". אנו חותמים עליו ומוסרים אותו ללקוח. על השני מצוין "העתק" ואותו אנו מתייקים. אם יש צורך, אפשר להפיק העתקים נוספים וגם לשלוח אותם במייל בעזרת כספית.

לפי הוראות החוק חשבונית מס צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
תאריך העסקה, מספר רץ, שם העסק, מספר העוסק המורשה שלו, כתובת העסק והטלפון שלו, המילה "מקור" (מופיע רק בהעתק הראשון), פרטי הלקוח, וכמובן פרטי העסקה. החשבונית כוללת את ההכנסה ותוספת של מע"מ.

הפקת חשבונית מס יכולה להתבצע רק על-ידי עוסקים מורשים. כלומר, עוסק פטור אינו רשאי להפיק חשבונית מס.

חשבונית מס מהווה בסיס לרישום ההכנסות. והיא הבסיס לדוחות האחרים של העסק, לדוגמה: דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות מס.

מה המועד להפקת החשבונית?

חשבונית מס יוצרת חיוב לשלם את המע"מ שמפורט בא בתשלום המע"מ הבא (מדוע? זה פשוט נובע מאופן החישוב של ההכנסה לצורך דו"ח מע"מ). לכן, כולנו רוצים לדחות את הפקת החשבונית מאוחר ככל האפשר.

יש להפיק ללקוח חשבונית מס קרוב ככל האפשר להשלמת העסקה, גם אם לא קיבלנו תשלום במעמד מסירת המוצר או השירות. ביום 1/4/2012 פורסם תיקון 42 לחוק המע"מ, שהוא החוק שמחייב אותך לגבות מע"מ ולהפיק חשבוניות מס. בתיקון פרטים רבים, אבל בקצרה:
אם אתה נותן שירות (רק שירות, ולא מוכר סחורה של ממש, "טובין") אפשר לדחות את הפקת חשבונית המס (למעשה חש/קבלה) עד שבועיים אחרי קבלת התשלום.
אם מדובר בעסקה בתשלומים, אפשר להפיק חשבונית מס (למעשה חש/קבלה) רק על התשלום שהתקבל (ולא על כל העסקה).
בנוסף, לקונה אין זכות לדרוש חשבונית מס לפני שהוא שילם עבור השירות. אפשר לשלוח לו חשבונית עסקה, או סתם מכתב שדורש את התשלום.

נקודה חשובה: אם אתה דוחה את הפקת החשבונית שם לב לחובה לנהל ספר הזמנות.

כיצד ומתי מבטלים חשבונית מס?

ישנם מספר מצבים:

טעות בחשבונית – נניח שהפקנו חשבונית מס, אבל שגינו בלקוח (אולי יש לנו שני משה כהן ברשימת הלקוחות?), או אולי בסכום או טעות אחרת. מה שחשוב הוא שיש לנו המקור (הנייר שעליו כתוב מקור) של החשבונית. גם אם כבר שלחנו את החשבונית ללקוח, לעיתים אפשר להתקשר אליו ולבקש ממנו להחזיר לנו את המקור של החשבונית. בכל מקרה, רק אם יש לנו המקור של החשבונית, אז יש להיכנס לכספית ולבטל את החשבונית. על המקור של החשבונית (כלומר, הנייר) רושמים בגדול "מבוטל". מצמידים את המקור להעתק ומתייקים.
הלקוח אינו מוכן להחזיר לנו את החשבונית המס או שאין לנו קשר עם הלקוח – במקרה זה, שבו אין לנו את המקור של חשבונית מס, לא ניתן לבטל את החשבונית. מה שעושים הוא להפיק חשבונית זיכוי. לאחר שהפקנו חשבונית זיכוי שולחים את המקור של חשבונית זיכוי ללקוח. הלקוח מצידו חייב להכניס את חשבונית הזיכוי שהוא קיבל להנהלת החשבונות שלו ולהחזיר את המע"מ למדינה. ישנן שלש דרכים לשלוח ללקוח את חשבונית הזיכוי:
1. שולחים את חשבונית הזיכוי בדואר רשום
או

2. מחתימים את הלקוח (אם יש לנו קשר איתו) על ההעתק
או

3. מקבלים אישור מהלקוח בפקס

כיצד משלבים בין חשבוניות מכספית לפנקס חשבוניות ידני?

כספית מאפשרת לשלב בין הפקה של חשבונית מס ידנית ובין שימוש בפנקס חשבוניות ידני. את חשבונית המס הידנית מזינים במסך הזנת הכנסות. חשוב שיהיו מספרים רצים מסדרות שונות לחשבוניות מס הממוחשבות ולחשבוניות מהפנקס.

מי רשאי להפיק חשבוניות מס?


עוסק מורשה זכאי להפיק חשבונית מס. עוסק פטור אינו רשאי להפיק חשבונית מס, כיוון שהוא אינו יכול לגבות מע"מ.

ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס הוא שאנו איננו משלמים את המע"מ שדרשנו מהלקוח, והלקוח אינו רשאי להזדכות על המע"מ. בנוסף, לא כל עסק רשאי להפיק חשבונית עסקה. חובה להתייעץ עם רואה חשבון בכדי להבין אם אנו רשאים להפיק חשבוניות עסקה.

לעיתים קורה שהמקור של החשבונית אובד (לדוגמה, אבד בדואר) או נשחת (קפה?). לא ניתן להפיק מכספית "מקור" נוסף (אם אפשר היה, אז למעשה אין משמעות למילה מקור שעל העתק המקורי של החשבונית). במקרה זה מפיקים העתק וחותמים עליו "העתק נאמן למקור" בצירוף חותמת העסק.

ברטר (החלפת שירותים או סחורות)

מדי פעם בפעם קורה שמבצעים ברטר עם עסק אחר. לדוגמה: עסק של קייטרינג יכול לבצע את האירוח של הבר מצווה של בעל סוכנות נסיעות ויקבל בתמורה סוף שבוע בחו"ל. חשוב לדעת שגם עבור ברטר יש להוציא חשבונית ולגבות מע"מ. העלות היא העלות שהיה משלם לקוח אחר שהיה משלם בכסף עבור השירות או המוצר.

חיוב במטבע זר

לעיתים אנו עושים עסקאות במטבע זר. לדוגמה, מכירה של שירות חודשי כשהמחיר ננקב בדולרים. חשוב לדעת שלפי הוראות החוק החיוב הסופי חייב להיות בש"ח.

כספית מאפשרת חיוב במטבע זר. שער ההמרה נלקח אוטומטית מאתר האינטרנט של בנק ישראל.צ

לפי הוראות החוק חובה לנהל את החשבונות בעברית או בערבית. אם רוצים להפיק חשבוניות באנגלית יש לקבל אישור מוקדם מרשות המיסים. כיצד עושים זאת? הנה הסבר קצר.

חשבונית ממוחשבת ומשלוח חשבוניות בדואל

החשבונית הממוחשבת היא מסמך דומה למייל שמתפקד כחשבונית מס מקור.

בכדי לשלוח חשבונית ממוחשבת צריך לבצע לא מעט פעולות:

החשבונית צריכה להיות חתומה בחתימה דיגיטאלית. חתימה דיגיטאלית קונים מהספקים המתאימים או מפיקים בכספית.

צריך להודיע לפקיד השומה שאנו רוצים לשלוח חשבוניות ממוחשבות ולקבל ממנו אישור.

צריך לקבל אישור של הלקוח שהוא מוכן לקבל חשבונית ממוחשבת. מה שחשוב להבין הוא שבחשבונית הממוחשבת, המקור הוא המייל ששלחנו ללקוח.
אם הלקוח הוא עסק שחייב בהנהלת חשבונות (כלומר, לא לקוח פרטי), הוא חייב לשמור על המייל שבע שנים (בדיוק כמו שהוא צריך לשמור על חשבונית נייר). אם הוא מדפיס את המייל הוא למעשה שומר העתק של החשבונית ולא את המקור שלה וזה לא חוקי. בקיצור, אפשר לומר שה-OUTLOOK שלו הופך להיות תיקיה של הנהלת חשבונות.

כספית מאפשרת משלוח של חשבוניות דיגיטליות בדואל.

הצעת מחיר

הצעת מחיר היא הצעה למתן שירות או מוצר. היא מהווה בסיס למו"מ עם הלקוח. לאחר שהושלם המו"מ, הלקוח חותם על הצעת המחיר ושלוח אותה בפקס אלינו. כאן נוצר למעשה חוזה בינינו לבין הלקוח בו הוסכם על השירות או המוצר, וכמובן על העלות ללקוח.

מאחר שהצעת המחיר היא למעשה חוזה, כדאי מאד לנהל את הצעות המחיר בכספית ולפרט בהצעת המחיר כמה שניתן את המוצר/שירות, מועד הספקה, תנאי תשלום וכו'.

דרך אגב, ניתן לשנות את הצעות המחיר במהלך המו"מ, עד לשלב שהלקוח חתם עליה.

תעודות משלוח

כאשר שולחים סחורה ללקוח צריך ללוות אותה בחשבונית מס או בתעודת משלוח. חייבים לפרט את הכמויות.
כספית מאפשרת לנו להפיק תעודות משלוח ואח"כ להפיק מהן חשבונית מס.

קבלה

קבלה היא אישור על קבלת תשלום. תשלום הוא מזומן, שיק, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, הוראת קבע וכו' וגם ברטר.

חובה להפיק קבלה מייד עם קבלת תקבול. אם לדוגמה, מקבלים את התשלום "בשטח" (לדוגמה, קייטרינג שמקבל תשלום בסיום האירוע) רצוי להוציא קבלה (או חשבונית/קבלה) מפנקס ידני ולהזין אותה אח"כ לכספית דרך מסך הכנסות.

אי הוצאת קבלה באופן מיידי על כל תקבול, עלולה להביא לפסילת ספרי חשבונות העסק על ידי מס הכנסה! אי הפקת קבלה, או בשמה הרישמי "אי רישום תקבול" היא הדרך הקלה ביותר של פקחי מס הכנסה לפסול את הספרים. כל תירןץ שתחשוב עליו כבר נוסה בעבר ונדחה.

יש לציין בקבלה כמה שיותר פרטים על התשלום. לדוגמה, מספר שיק, בנק, סניף, מס' חשבון. חשוב לציין גם תאריך פירעון. דרך אגב, תאריך הפירעון יאפשר לנו להפיק דו"ח קופה שבו מצוינים כל השקים הדחויים שיש להפקיד ביום נתון.

חשבונית מס/קבלה

מסמך המשלב את חשבונית המס עם הקבלה. אפשר להפיק חשבונית מס/קבלה כאשר מתקבל תשלום במעמד ביצוע העסקה.

כספית מאפשרת שליחה של חשבוניות/קבלה במייל.

חשבוניות עסקה

חשבונית עסקה דומה לחשבונית מס בהיותה דרישה לתשלום.

לא כל עסק יכול להפיק חשבונית עסקה. זה מותר לעסק אשר אינו מחזיק מלאי – בד"כ נותני שירותים (שאינם מוכרים מוצרים). עסקים העובדים על בסיס מזומן (לדוגמה: עורכי דין), מפיקים חשבונית עסקה כדי לחייב את הלקוחות שלהם. כשהם מקבלים את התשלום הם מפיקים חשבונית מס/קבלה.

כספית מאפשרת הפקה של חשבונית מס וחשבונית מס/קבלה ישירות מתוך חשבונית העסקה – ללא הצורך להקליד שוב.

חשבוניות זיכוי

כפי שבסברנו לעיל, אי אפשר לבטל חשבונית מס אם אין לנו המקור שלה. אם הלקוח אינו מוכן להחזיר לנו את החשבונית המס, או שאין לנו קשר עם הלקוח, מפיקים לו חשבונית זיכוי. לאחר שהפקנו חשבונית זיכוי שולחים את המקור של חשבונית זיכוי ללקוח. הלקוח מצידו חייב להכניס את חשבונית הזיכוי שהוא קיבל להנהלת החשבונות שלו ולהחזיר את המע"מ למדינה. ישנן שלש דרכים לשלוח ללקוח את חשבונית הזיכוי:
שולחים את חשבונית הזיכוי בדואר רשום

או

מחתימים את הלקוח (אם יש לנו קשר איתו) על ההעתק.

או

מקבלים אישור מהלקוח בפקס

תעודות החזר

כאשר לקוח מחזיר מוצר ומבטל את העסקה, מחזירים לו את התשלום. לצערינו רשות המיסים לא נתנה הנחיה ברורה כיצד לתעד את החזר התשלום. בכספית או מתעדים את החזר התשלום בתעודת החזר. תעודת ההחזר היא למעשה קבלה עם סימן מינוס. צריך לפרט באיזה אופן שילמנו ללקוח: שיק, מזומן וכו'.

בכספית יש פנקס נפרד לתעודות החזר.

רישום הוצאות ותשלום מע"מ

פעם בחודשיים (או פעם בחודש, לפי מה שקבע לנו מע"מ) מגישים דו"ח מע"מ. בדו"ח המע"מ אנחנו מדווחים למע"מ כמה מע"מ גבינו ומחסרים ממנו את המע"מ ששילמנו. את היתרה מעבירים למע"מ.

כספית מחשבת את המע"מ שגבינו מן החשבוניות שהפקנו.

כיצד נדע כמה מע"מ שילמנו? לצורך כך, צריך לנהל רישום מסודר של כל ההוצאות. הנה מה שנהוג לעשות:

שומרים על כל חשבונית מס שקיבלנו (שרלוונטית לעסק כמובן) במהלך החודש בשקית קטנה.

לקראת הגשת דוח המע"מ מזינים את ההוצאות לכספית. חושב לשם לב, שלא כל סוג הוצאה מזכה אותנו ב-%100 מסכום המע"מ.
לדוגמה, בתשלום עבור טלפון סלולרי מקבלים חזרה רק 2/3 מהמע"מ. כספית יודעת לחשב את סכום המע"מ לפי סיווג התנועה שנבחר.

אם מנהלים את העסק מהבית אזי אפשר לקזז חלק מן ההוצאות על תחזוקת הבית. אם אנחנו משתמשים בחדר אחד מתוך ארבעה אזי אפשר לקזז %25 מההוצאות הרלוונטיות: חשמל, טלפון, ארנונה, מיסי ועד, מים.

לאחר מסיימים להקליד את ההוצאות מעבירים אותן למאגר הקבוע. כספית נותנת לכל הוצאה מספר מנה. את כל ההוצאות של מנה אחת מתייקים יחד בשמרדף ומצרפים לו את דו"ח המנה שכספית מדפיסה עבורנו

אם שילמנו יותר מע"מ ממה שגבינו מגיע לנו החזר. יש בפנקס טופס מיוחד בצבע ורוד עבור החזר מע"מ.

השלב הבא הוא להיכנס למסך דו"ח מע"מ ולהעתיק את הפרטים לשובר התשלום בפנקס מע"מ שלנו.

משלמים את הסכום באתר האינטרנט של מעמ או בסניף הדואר הקרוב.

חשוב לדעת שקיזוז המע"מ יכול להיעשות רק עבור עוסקים מורשים. עוסק פטור אינו גובה מע"מ ואינו מזדכה על מע"מ.

מקדמות מס

מקדמות המס הן מקדמות על חשבון מס הכנסה. אם היינו שכירים היינו משלמים מס הכנסה בכל חודש, בדיוק כך מס הכנסה גובה את מאיתנו מקדמה פעם בחודשיים (או פעם בחודש, לפי גודל העסק).

מס הכנסה שולח לנו פנקס מקדמות מס בו כתוב אחוז המס או הסכום שיש לשלם בכל תשלום. מסכום המקדמה מותר לנו לקזז ניכוי במקור. ניכוי במקור הוא כסף שלקוחות שלנו קיזזו מתשלום שהגיע לנו והעבירו למס הכנסה. הניכוי במקור נרשם בכספית דרך הקבלות. זו עוד סיבה חשובה להקפיד על רישום של קבלה.

יש הבדל גדול בתשלום מקדמות מס ממע"מ. אם מגיע לנו החזר (כלומר ניכו לנו במקור יותר ממה שהיינו צריכים לשלם) לא מקבלים החזר אלא מעבירים את היתרה לדו"ח הבא. זו סיבה טובה להיעזר בכספית משום שהיא עושה זאת אוטומטית.

המקדמות מחושבות כאחוז מן המחזור העסקי.

עבור עוסק מורשה המחזור העסקי הוא סכום החשבוניות וחשבוניות הקבלה שהוא הנפיק בתקופה.

עבור עוסק פטור המחזור הוא סכום הקבלות שהוא הנפיק בתקופה.

כספית יודעת לחשב את המחזור המתאים לפי סוג העסק.

מה מתבצע בפועל?
נכנסים למסך פרטי העסק ומעדכנים שם האם תשלום המע"מ ותשלום המקדמות הוא חודשי או דו חודשי.
מזינים את אחוז מקדמות המס מן הפנקס שקיבלנו.
כאשר מגיע מועד הגשת דו"ח מקדמות מס, נכנסים למסך מקדמות מס ומעתיקים את הפרטים הרלוונטיים לפנקס.
ניתן לצפות ברשימת התנועות שלפיהן כספית חישבה את המחזור.
אפשר גם לצפות בדו"ח המציג את התשלום השנתי של המקדמות ובו מוצגת היתרה (אם יש כזו) המועברת מתקופת תשלום אחת לשנייה.


משלמים את הסכום באתר האינטרנט של מס הכנסה או בסניף הדואר הקרוב.

ספר הזמנות

אם אתה עצמאי חשוב שתוודא האם אתה חייב לנהל ספר הזמנות.

איך מוודאים? קוראים את הוראות ניהול ספרים ובודקים איזו תוספת חלה עליך.

ספר ההזמנות יכול להתנהל בכספית ברשימת הזמנות עבודה. אם אתה לא משתמש בכספית, אלא מנהל את החשבונות ידנית אתה צריך להשיג ספר כרוך. כלומר חוברת עם כריכה שהדפים בה ממוספרים. לא מחברת שניתן לתלוש ממנה דפים בקלות, ולא קלסר שבו אתה אוסף דפים מחוררים.

חובה לרשום בספר כל הזמנה שקיבלת.

מומלץ לא להתעלם מהחובה לנהל ספר הזמנות. אי ניהול של הספר היא הזמנה לרשות המיסים לפסול לך את הספרים, מה שיכול לגרום לך לנזק גדול.  אם אתה חושב שמדובר בענייני זוטא אתה מוזמן לקרוא על מספר עסקים שלא ניהלו ספר הזמנות:

ביהמ"ש: אי-ניהול ספר הזמנות מצדיק פסילת ספרי החשבונות של החברה

ערר 9/15 יעקב סמנה נ' פקיד שומה רמלה (ניתן ביום 5.3.2019)

הערר הוא בעניין פסילת ספרים של מספרה. הספרים לשנים 2012-2010 נפסלו עקב אי ניהול ספר הזמנות וליקויים נוספים. ועדת הערר החליטה לדחות את הערר ולאשר את פסילת הספרים.

הנה הסעיף המתאים מתקנות ניהול ספרים:

15.

(א) ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

(ב) בספר ההזמנות יירשמו -

(1)  מספר סידורי של ההזמנה;

(2)  תאריך קבלת ההזמנה;

(3)  שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)  תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התיעוד שבו נכלל התיאור האמור.


הכרה בחוב אבוד

הלקוח לא משלם ונעלם. קורה לכולם. מה עושים? איך מקטינים את הנזק ולכל הפחות מקבלים חזרה את המע"מ ששילמנו בחשבונית?

הפיתרון נראה פשוט. מפיקים חשבונית זיכוי ושולחים ללקוח הסרבן.  וזהו?

אז זהו שלא. זה לא כל כך פשוט. צריך להראות לרשות המיסים שעשינו הכל, אבל ממש הכל, בכדי לקבל את התשלום. זה כולל תהליכי הוצאה לפועל. 

רוצים להבין לעומק? קיראו את ההנחיות של רשות המיסים להכרה בחוב אבוד.

הכרה בחוב אבוד

איך נכון לארגן את האשראי של העסק

הניסיון מלמד שאחוז ניכר מהעסקים הקטנים כושלים עוד במהלך שלוש השנים הראשונות להקמתם.

ממחקרים עולה כי הגורם העיקרי לסגירת אותם עסקים הוא מחסור בהון חוזר ומסגרת בלתי מספקת של בטחונות וערבויות. המשמעות היא שאם ניתן היה לתמרן את מימון העסק בצורה טובה יותר תוך התגברות על "קשיי ילדות", מספר ניכר יותר של עסקים היה שורד.

מניסיון שלי ושל יועצים עסקיים אחרים עולה כי מרבית השכירים אשר הופך לעצמאים הנם חסרי ידע בסיסי בהבנת המשמעות של מבנה הון לקוי בהקמת העסק וכן חוסר ידע במינוף גדול יותר של בטחונות

וערבויות מול נותני האשראי. לצערי, חוסר ידע זה מגיע עד אי הבנה בסיסית של המערכת הבנקאית ואיך בכלל עובדים נכון מול הבנק.

מטרת מאמר זה לסקור את נושא האשראי הכולל בעסק תוך חלוקה ראשית לאשראי לזמן ארוך וקצר וחלוקה משנית למקורות המימון שלהם.

אשראי לזמן ארוך

אשראי המשמש את העסק במסגרת הקמתו וכן לצורך קניית רכוש קבוע והשקעות אחרות לזמן ארוך.
אשראי לזמן בינוני- ארוך ניתן לקבל מבנק מסחרי (עד 5 שנים) ובבנקים למשכנתאות (עד 25 שנה).

אשראי לזמן קצר-אשראי המשמש את העסק  לצורך הון חוזר (הון חוזר-ההון אשר יוצא וחוזר לעסק כתוצאה מפעילות שוטפת. משמעותו הוא מימון הפער בין ההשקעה בלקוחות + מלאי ובין קבלת אשראי מספקים בהנחה של אשראי back to back (קבלת אשראי זהה מספקים לאשראי הניתן ללקוחות. אם הפער הוא 50,000 ₪ המשמעות היא שהעסק צריך לגייס אשראי לזמן קצר של 50,000 ₪ על מנת לממנו)).

מיהם ספקי המימון?

 1. בעל העסק-חשוב להבין כי כל עסק מתחיל לא יוכל (ברובם המכריע של המקרים) לממן את עצמו ממקורות אשראי חיצוניים בלבד. יש לקחת בחשבון השקעה נדרשת של בעל העסק בעסקו.
 2. שותף פסיבי-שותף אשר מעוניין בקבלת תשואה טובה יותר על כספו מאשר במערכת הבנקאית. לדוגמא: אם המערכת הבנקאית תיתן לו תשואה של 3%-4% לשנה הרי בהנחה שהשקעה בעסק פעיל תיתן לו בין 15%-20% לשנה (ללא עבודה מצדו) הרי יהיה מוכן השקיע בעסק בעל פוטנציאל להצלחה בעיניו.
 3. בנק מסחרי-סוג האשראי הנפוץ והמקובל ביותר בעסקים הוא האשראי מבנק מסחרי. האשראי מבנק זה מתחלק למספר סוגי אשראי:

א.       חשבון חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) או חשבון עו"ש (עובר ושב). האשראי לעסק יינתן מול ערבות בעל העסק, הפקדת המחאות דחויות וכן ניכיון המחאות (לעניין זה חשוב לשים לב כי הבנק יתייחס רק להמחאות אשר אינן ל"מוטב בלבד" והנן סחירות וניתנות להסבה לטובתו). בנוסף שעבודים קבועים ושוטפים (במקרה של חברה בע"מ, עצתי היא לנסות להימנע משעבוד שוטף אם ניתן, או לפחות להגביל את האג"ח לבנק בסכום נמוך ככל שניתן).

ב.       הלוואות לזמן קצר (1-3 שנים) ולזמן ארוך יותר (4-5 שנים)-הלוואה הניתנת על ידי הבנק למטרה ספציפית (קניית רכב, הפקדה בקרנות לעובדים, מימון מלאי לזמן ארוך וכיוב')- סכום ההלוואה מוחזר בתשלומים שוטפים וקבועים לאורך תקופת הפירעון. (*) ראו הרחבה בסוף.

 1. מימון חוץ בנקאי על ידי תאגידים קשורים לבנק-מרבית חברות כרטיסי האשראי נותנות אפשרות לנכות אצלן שוברי כרטיסי אשראי. שיטה נוספת היא חברות לשירותי שכר מכר (ליסינג). אלו חברות הקשורות לבנקים או לתאגידים גדולים במשק. דרך חברות אלו ניתן לגייס אשראי לקניית כלי רכב וכן ציוד קבוע אחר (מכונות בעיקר).  שיטות המימון העיקריות הן ליסינג תפעולי (דומה לשכירות עם אופציה לקנות את הרכוש בסוף תקופת השכירות בתוספת של 30%-40% למחירו המקורי של הרכוש) או ליסינג מימוני (דומה יותר להלוואה מהבנק).
 1. מימון חוץ בנקאי אחר- מערכת נרחבת חוץ בנקאית יכולה לסייע במימון העסק.

א. שוק אפור

לא להיבהל.
הכוונה לשוק אפור מוסדר. ניתן לקבל חשבוניות מס והריבית בפיקוח בנק ישראל. מומלץ לא להגיע למצב בו העסק נזקק לצורת אשראי זו היות והיא יקרה (עד פי 2.25 מריבית בנקאית). מומלץ ביותר לא להגיע לשוק האפור הלא מוסדר היות ומעורבים בו גורמים שלא תשמחו לפגוש אם לא תעמדו בהחזרים.

ב. ספקים

האשראי הזול ביותר והאופטימלי. משיכת תשלומי הספקים היא אומנות וכל המרבה בה ירוויח את האשראי הזמין והטוב ביותר! השתדלו למשוך ספקים ככל שניתן ואפילו שווה לפעמים להוסיף קצת ריבית על מנת לא לנתק קשרים. בכל מקרה המדובר באשראי זול וכדאי.

ג. קרנות ממשלתיות ופרטיות

מדובר על נושא נרחב וכן בקרנות ייעודיות לקהל שונה. עצתי היא לפנות לאחד מהמטי"ם (מרכזי טיפוח יזמות) הפזורים בכל הארץ ולקבל מידע נרחב בנושא.

ד. אשראי מחברות ביטוח

כבנקים גם חברות הביטוח הנן עתירות מזומנים אך בניגוד לבנקים הן דורשות ערבויות קשיחות מאוד כנגד מתן אשראי. הערבות המקובלת ביותר היא שעבוד פוליסת בטוח חיים כאשר חברת ביטוח יכולה לתת עד 90% מערך הפדיון של הפוליסה ובתנאי שהיא משולמת לפחות 24 חודש. ההלוואות ניתנות לתקופת של שנתיים עד חמש (בדרך כלל).

 (*) אתם והבנק

הבנק ילווה אתכם לאורך כל חיי העסק ויהיה המדחום היעיל ביותר לאותת לכם על בעיות המתרגמות לקשי תזרים.

ברוב העסקים הבנק הוא השותף הבכיר ביותר היות והוא מושקע בעסק יותר מכולם: הבעלים, ספקים, עובדים וכל צד ג' אחר.

הבנק יודע כי כמו כל ישראלי טוב אתם אוהבים לצרוך אשראי אך מתקשים להחזירו.

על מנת להבין את נפשו של הבנקאי העמידו עצמכם בנעליו ותשאלו את עצמכם איך הייתם אתם נוהגים כלפי מי שנתתם לו הלוואה ולאחר מכן הוא נעלם לכם ללא זכר?

הבנק רוצה מאוד לתת אשראי אך לקבלו בחזרה בתוספת עמלות תפעוליות וכן ריבית.

להלן מספר קריטריונים בבחירת הסניף המתאים:

 1. קרוב לעסק-חשוב מאוד אם הבנק לא נותן שירותי בלדרות להמחאות דחויות/נכיון.
 2. סוג הסניף-עוסק יותר בלקוחות פרטיים או עסקיים.
 3. "כימיה" עם אנשי מפתח בבנק-חשוב ביותר!! האמון של הבנקאי בך חשוב יותר מכל ערבות/שעבוד/משכון. למנהל סניף יש סמכויות רבות לתת אשראי ללא בטחונות (בשפת הבנקאים-אפ"מ-אשראי פתוח מירבי). צרו קשר עם עוד 2-3 אנשי מפתח בסניף על מנת שיכירו אותכם. הראו את עצמכם בסניף על מנת שיכירו אותכם.
 4. גודל הסניף-קטן או גדול? אין תשובה חד משמעית. לכל אחד יתרונות משלו. סניף קטן-שרות אינטימי וצמוד יותר, מצד שני קושי בפתיחת קו אשראי גבוה ללא צורך בהתערבות המרחב. סניף גדול-הכל בדיוק להיפך. לשיקול דעתכם!
 5. מקצועיות-בנק מקצועי יותר יוכל להציע שירותים נוספים מעבר לסניפים אחרים-אשראי דוקומנטרי, עסקאות עתידיות (פורוורד), המחאות זכות וכדומה.
 6. מחיר הכסף-הבנק כידוע דואג להרוויח טוב. תמיד להתווכח על עמלות ועל ריבית. זה עוזר וכמו כל בסטיונר גם הבנק ייתן הנחות למי שילחץ.

לסיום פרק זה ברצוני לתת לכם עצה ידידותית-

אמון מול הבנק לוקח לבנות שנים ולבזבז אותו מספר דקות. אל תבטיחו לעולם את מה שלא תוכלו לקיימו. קחו קווי אשראי גבוהים יותר מהצורך של העסק (למרות העלות של 1.5% לשנה) על מנת שלא תקלעו לחריגה. אל תתנו לעולם המחאה שלא תוכלו לכבדה היות ואין ברצוני להסביר לכם את משמעות המושג של מוגבלות או מוגבלות חמורה.

בהצלחה!