איך לא שוכחים להפיק חשבוניות לאחר קבלת התשלום?

כספית מאפשרת לך להפיק קבלה בעת סליקה של כרטיס אשראי ולדחות את הפקת החשבונית למועד קבלת התשלום, בדר"כ כחודש מאורח יותר. הפיתרון מתאים גם לקבלת שיק דחוי:

מיד לאחר הסליקה או קבלת השיק הדחוי מפיקים קבלה.

בשורת הקבל רושמים את תאריך הפירעון של השיק. אם הקבלה נוצרה כתוצאה מסליקה בכספית אז תאריך הזיכוי של הכספים ירשם שם אוטומטית.

במועד פירעון השיק, או זיכוי הכספים כספית תכניס את שורת הקבלה לרשימת חשבוניות באיחור.

לכספית יש גם מודול שמייצר חשבוניות באופן אוטומטי בכל פעם ששורת קבלה נכנסת לרשימת חשבוניות באיחור. כך לא תשכח אף פעם ליצור חשבונית מס במועד המתאים.