אם יש לי שני עסקים האם אני צריך שני רישיונות?

הרישיון של כספית הוא לפי מספר העוסק המורשה של העסק. כך, שאם יש לך שני עסקים עם שני מספרים שונים של עוסק מורשה תצטרך לרכוש שני רישיונות.
העלות של הרישיון השני נמוכה יותר. אנחנו נותנים באופן אוטומטי הנחה של 40% לרישיון השני והלאה.