ביצירה של קבלה חדשה לא מצאתי שדה להזנת ה ID של הלקוח בכספית או המפתח הזר של הלקוח

השתמש בשדה CustomerId ב-CaspitDocument.