בעת יצירה של חשבונית ובה שורות חשבונית במט"ח, מהיכן נשלף שער החליפין?

המטבע ושער החליפין נלקחים מהנתונים (שורות החשבונית) שאתה שולח ל-API. ברירת המחדל היא ש"ח ו-1.00.
כלומר, אם תשלח מטבע $, אבל לא תשלח שער חליפין אז כספית תקבע את שער החליפין ב-1.00.
בכדי להקל עליך אתה יכול לשלוף את שער החליפין מכספית לפני יצירת הקבלה.