בעת יצירה של חשבונית ובה שורות חשבונית במט"ח, מהיכן נשלף שער החליפין?

שער החליפין של שורת החשבונית מועבר כך:

{ …

{
"Number": 1,
"ProductId": null,
"ProductCatalogNumber": null,
"ProductName": "שירותי יעוץ",
"Details": "יעוץ עסקי בפרויקט מרגליות",
"UnitPrice": 150,
"Qty": 3.5000,
"CurrencySymbol": "$",
"Rate": 3.5300,
}

 

..}

יש דוגמאות מלאות ליצירת חשבונית כאן: יצירת חשבונית

אתה יכול לשלוח את שער החליפין הרצוי לך, או לשלוח null ואז כספית תשלוף את שער החליפין העדכני מטבלת המטבעות.

התיעוד של שורת חשבונית נמצא כאן:  CaspitDocumentLine