בעת יצירה של קבלה עבור תשלום במט"ח, מהיכן נשלף שער החליפין?

המטבע ושער החליפין נלקחים מהנתונים (ReceiptRate, ReceiptCurrencySymbol) שאתה שולח ל-API. ברירת המחדל היא ש"ח ו-1.00.

אם תשלח null בשדה ReceiptRate אז כספית תשלוף את שער החליפין העדכני מטבלת המטבעות.

בכדי להקל עליך אתה יכול לשלוף את שער החליפין מכספית לפני יצירת הקבלה.

המבנה של מסמך של כספית מתועד כאן: CaspitDocument