בעת יצירת חשבונית במט"ח, מהיכן נלקח שער החליפין בשורת החשבונית?

שער החליפין של שורת החשבונית מועבר כך:

{ …

{
"Number": 1,
"ProductId": null,
"ProductCatalogNumber": null,
"ProductName": "1",
"Details": "שירותי ייעוץ",
"UnitPrice": 150,
"Qty": 1.0000,
"CurrencySymbol": "$",
"Rate": 3.5300,
"ExtendedPrice": 1282.051300000000,
}

 

..}

יש דוגמאות מלאות ליצירת חשבונית כאן: יצירת חשבונית

אתה יכול לשלוח את שער החליפין הרצוי לך, או לשלוח null ואז כספית תשלוף את שער החליפין העדכני מטבלת המטבעות.

התיעוד של שורת חשבונית נמצא כאן:  CaspitDocumentLine