האם אפשר להדפיס מסמך דרך ה-API?

אין אפשרות "להדפיס" מסמך במובן של משלוח שלו למדפסת.
בכדי להדפיס אותו במדפסת מקומית של המשתמש תצטרך "להדפיס" אותו במובן של יצירת מסמך PDF, ואז לשלוח את ה-PDF למדפסת מקומית.
ה-API המתאים הוא:
POST api/v1/PrintDocument/{id}?token={token}&documentNumber={documentNumber}&trxTypeId={trxTypeId}&lan={lan}&createSignedPdf={createSignedPdf}
הקריאה תחזיר לך את ה-PDF שנוצר ב-body של התשובה. ה-body יכיל את הבתים של ה-PDF ועליך לשמור אותם לקובץ.
בנוסף הקריאה תחזיר לך URL להצגת מסמך ה-PDF בשדה location ב-header של התשובה.