האם השדה RowVersion משמש רק עבור עדכון המסמך בכספית? מה אתה ממליץ להעביר בשדה זה?

השדה משמש את כספית לזהות האם הרשומה השתנתה מאז הפעם האחרונה ששלפת אותה.
כלומר, בכל פעם שמתבצע עדכון של הרשומה, בסיס הנתונים מחשב מחדש את הערך של השדה.
כשאתה שולח עדכון שלח את הערך של השדה שקיבלת מכספית כששלפת את הרשומה.
אם כספית תזהה שהשדה השתנה היא לא תעדכן את הרשומה ותחזיר לך הודעת שגיאה מתאימה.