האם יש בכספית+מלאי עצי מוצר?

לא. בכספית+מלאי אין אפשרות להגדיר עצי מוצר.