כספית תומכת בקבלת מספר הקצאה לחשבוניות

 

רשות המיסים פרסמה לאחרונה (20/8/2023) שבכוונתה להתחיל ולחייב לקוחות לקבל מספר חשבונית ממשלתי. המספר מכונה "מספר הקצאה". הוא נראה כך: 20230820121532645232010068 18 הספרות הראשונות הן למעשה מועד ההקצאה ו-9 הספרות הימניות הן "המספר" עצמו.המודול מכונה גם OpenAPI וגם "מודל חשבוניות ישראל".

רק חשבונית שתקבל מספר הקצאה תוכל לשמש את העסק להתקזז על המע"מ. חשבונית ללא מספר הקצאה לא תחשב כחשבונית תקינה ולא תאפשר קיזוז של המע"מ.

לוח הזמנים הוא זה:

סכום החשבונית לפני מע"מ גבוה מ:
o פיילוט בשנת 2024 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 25,000 ₪.
יתכן שהפיילוט ימשך גם לתוך שנת 2025.

אם הפיילוט יסתיים בהצלחה, אז המשך הלו"ז הוא:

o בשנת 2025 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 20,000 ₪.
o בשנת 2026 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 15,000 ₪.
o בשנת 2027 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 10,000 ₪.
o בשנת 2028 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 5,000 ₪.

יש גם שינויים במודול PCN874 (הדיווח המקוון של המע"מ). לדוגמה, תהיה חובה לדווח הקובץ גם את "מספר ההקצאה" של החשבונית (ולא רק את מספר החשבונית שנתן הספק).

אנחנו בכספית נערכים לשינוי. נרשמנו למערכת החדשה, התחלנו לבצע את השינויים הנדרשים בכספית. גם הקמנו אתר הדגמה חדש שבו ניתן לנסות את ה-API החדשים של רשות המיסים.

שאלה

היכן נמצא האתר שבו אפשר לקבל מספר הקצאה ידנית?

תשובה

לא ידוע. נראה לנו שעדיין לא בנו אותו.

שאלה

מה צריכים הלקוחות לבצע בכדי לקבל מספר הקצאה?

תשובה

לא ברור. כרגע המערכת של הרשות מאפשרת לקבל מספר הקצאה רק למספר ע"מ פיקטיביים. עדיין לא ברור כיצד יתבצע הרישום של הלקוחות של כספית.