האם ניתן לנהל בכספית הנהלת חשבונות דו צידית?

שאלה: כיום אני עצמאי אך מתכוון בשנה הקרובה להפוך לחברה בע"מ. האם בכספית+ ניתן לנהל הנהלת חשבונות כפולה?
תשובה:
כספית היא הנהלת חשבונות חד צידית בלבד, לכן, כאשר תהפוך לחברה בע"מ (מה שיחייב מעבר להנהלת חשבונות דו צידית) לא תוכל לנהל את החשבונות על כספית.
דרך אגב, יש לנו לא מעט לקוחות שמשתמשים בכספית רק להפקת מסמכי המכר: חשבונית, קבלה וכו' ואת הנהלת החשבונות מוסרים למנהל חשבונות.