האם ניתן לנהל מספר עסקים על כספית אחת?

אם יש לך מספר עסקים שונים (כלומר, לכל עסק מספר עוסק מורשה שונה) תוכל לנהל את כל העסקים תחת חשבון אחד.

תצטרך לרכוש רישיון נפרד לכל אחד מהעסקים. אנו נותנים הנחה אוטומטית של 40% לרישיון השני והלאה.

מראה אופייני הוא ניהול של עסק אחד תחת העוסק המורשה וניהול של עסק שני תחת ח.פ.