הצלחתי ליצור חש/ק אבל אני מקבל את יתרת הלקוח במסמך איך אני יכול לא להציג את יתרת הלקוח

היכנס לתחזוקה, עיצוב מסמכים.
הלשונית סה"כ של המסמך ומתחתיו, הסר את הסימון מהדפס יתרת לקוח: